Behandeling van Parkinson

De ziekte van Parkinson leidt vaak tot problemen op verschillende gebieden, zoals verslikken, vallen, problemen met spraak, wassen en kleden. Daarom zijn er vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling en de begeleiding.

De behandelaars van Liberein werken binnen één locatie. Daarom kunnen we de zorg makkelijk op elkaar afstemmen en is het mogelijk om meerdere therapeuten in één bezoek te zien. We zijn vertegenwoordigd in ParkinsonNet en zijn door extra scholing gespecialiseerd in de behandeling van mensen met deze ziekte. We werken ook samen met de neurologen in de regio.