Brochure: Dagbesteding bij Liberein

Binnen Liberein bieden wij verschillende vormen van dagbesteding aan. Het doel hiervan is 2-ledig: Enerzijds is het doel dat de deelnemer zo lang mogelijk ‘maatschappelijk’ actief kan zijn. Anderzijds willen wij hiermee ook mantelzorgers ontzorgen.

Een deelnemer kan één of meerdere dagen per week terecht bij één van onze dagbestedingen. De dagbesteding is bedoeld om structuur te bieden en een zinvolle invulling van de dag te geven. Elke dagbesteding heeft een eigen programma met activiteiten. Het activiteitenaanbod wordt afgestemd op de vraag en wensen van de deelnemers. Iedere locatie heeft dus een eigen aanbod op het gebied van ontspanning, sport, spel, creativiteit, muziek, uitstapjes en cultuur. Denk hierbij aan activiteiten als samen koken, een spelletje doen, creatief aan de slag of gezellig samen erop uit. Hiermee stimuleren we de deelnemer zijn/haar vaardigheden zolang mogelijk in stand houden en zo lang mogelijk thuis blijven wonen.