Corona

Liberein houdt de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. Iedere dag overlegt een speciaal corona crisisteam over de laatste stand van zaken. Daarbij volgen wij de richtlijnen van de RIVM en werken wij nauw samen met de GGD.

Wij hebben een aantal ingrijpende maatregelen moeten treffen om onze bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers zo goed mogelijk te beschermen. Dat is pijnlijk, juist in een werkveld waar nabijheid, warmte en sociale contacten voorop staan. Onderstaande maatregelen gelden tot nader order. Houd onze nieuwspagina in de gaten voor het meest recente nieuws.

Laatst bijgewerkt op dinsdag 26 mei 2020

Bezoekersregeling vanaf 26 mei

Vanaf dinsdag 26 mei gaan de deuren van Liberein weer voorzichtig open voor bezoek.

We vinden het ontzettend fijn om onze bewoners en bezoekers weer samen te zien, maar willen de bezoekregeling natuurlijk graag op een verantwoorde manier laten verlopen.

We begrijpen dat er bewoners en familie zijn die dit ook een spannende stap vinden. Dat is het ook. We hebben ons zo goed als mogelijk voorbereid om verspreiding van het virus te voorkomen. Belangrijk daarbij is het spreiden van de bezoekersaantallen binnen onze gebouwen. Voor elke locatie en afdeling zijn vaste bezoektijden vastgesteld. Hier ziet u een overzicht van de locaties en de bezoektijden. Door de teams/persoonlijk begeleider wordt een afspraak gemaakt.

 

Afleveren boodschappen, kaartjes, attenties…

Vanaf vrijdag 20 maart is het mogelijk om bijvoorbeeld boodschappen, een kaartje, tekening of attentie langs te brengen voor uw naaste die in één van onze afgesloten woonzorglocaties woont.

U kunt uw spullen op alle dagen, tussen 11.00 – 14.00 uur, afgeven bij de receptie. Onze medewerkers zullen zorgen dat het pakketje bij uw naaste wordt afgeleverd. Om het hen zo makkelijk mogelijk te maken, vragen wij u de spullen te verpakken in een doosje en dit te voorzien van de naam van uw naaste en het appartement nummer waarin hij/zij woont.

 

Kuierlijn op locatie

Vanaf vandaag kunt u weer gezellig komen ‘kuieren’ met uw dierbare.
Bij al onze gesloten locaties is voor het raam en aan de binnenzijde van het gebouw een microfoon geplaatst.
Hierdoor kunt u uw dierbare horen en zien, gescheiden door het glas om het veilig te houden.

Wilt u hier ook gebruik van maken op een van onze locaties? Dat kan uiteraard. Belt u dan even, tussen 09.00 en 18.00 uur met ons contactcentrum op 0800-0139. Onze collega’s kunnen de afspraak dan vervolgens met u inplannen.

Belangrijk: Aanmelden kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren.

U heeft ongeveer 30 minuten om gezellig met elkaar te kuieren. De tijden waarvoor u zich kunt aanmelden zijn ieder half uur van 9.00 tot 11.30 uur en van 13.30 – 16.00 uur. Op locatie De Eschpoort kunt u ook nog tussen 18.30 en 20.00 uur komen kuieren.

 

Luisterend oor voor mantelzorgers

Overal om je heen hoor je het woord ‘crisis’. En uiteraard vooral ‘coronacrisis’.…. Een crisis is een situatie die het leven van een mens helemaal overhoop gooit. Alles wat vanzelfsprekend was, is veranderd of dreigt te veranderen. Het tast je gevoel van veiligheid aan. Het is dus niet zo vreemd dat we nu het woord crisis gebruiken. Deze coronacrisis is erg ingrijpend. Voor iedereen in Nederland, maar zeker ook voor diegene die bij de zorg betrokken zijn. Iedereen binnen Liberein is met volle inzet bezig om de zorg zo goed mogelijk gestalte te geven. Onze cliënten die zorg ontvangen, en bij ons in een van onze huizen verzorgd of verpleegd wordt, en zij die in de thuissituatie zorg van Liberein ontvangen, proberen we zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar we willen de mantelzorgers ook niet vergeten. Helemaal nu vanaf deze week onze locaties gesloten zijn voor bezoek, een besluit wat met veel moeite genomen is, om onze cliënten te beschermen.

We kunnen ons voorstellen dat dit voor u, als mantelzorgers erg moeilijk is. Waar u de zorg al gedeeltelijk uit handen moest geven, kon u in ieder geval nog regelmatig, en voor velen dagelijks of een aantal keer per week bij uw partner, vader of moeder langs. Als u behoefte heeft aan een gesprek met iemand om uw zorgen kenbaar te maken, weet dat onze mantelzorgondersteuners ook voor u een luisterend oor kunnen en willen bieden.

Via de mail zijn we bereikbaar op mantelzorgondersteuning@liberein.nl, of belt u met het contactcentrum, dan verbinden zij u door. Als dat niet mogelijk is kunnen zij uw gegevens aan ons doorgeven en nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Restaurants

Per maandag 11 mei zijn de restaurants in de locaties, die volledig virusvrij zijn, weer beperkt open voor een ontmoeting met een kopje koffie en thee. Hierbij moet de anderhalve meter afstand worden gewaarborgd. Maaltijden kunnen nog niet in de restaurants worden genuttigd. Deze worden nog bezorgd bij de appartementen. Dit geldt ook voor een aantal kwetsbare bewoners in de wijk die nu niet kunnen mee-eten.

 

Dagbesteding

Per 11 mei zijn de verschillende vormen van dagbesteding weer beperkt geopend. Er is begonnen met kleinere groepen. Stapsgewijs wordt toegewerkt naar de normale groepsgrootte, waarbij de anderhalve meter en de basishygiënemaatregelen vanzelfsprekend in acht worden genomen.

 

Bijeenkomsten

Dagvoorzieningen, kerkdiensten en centrale activiteiten op locaties gaan niet door. Ook externe uitstapjes kunnen niet plaatsvinden.

 

Activiteitencentra

Met uitzondering van locatie Ariënshuis, blijven de activiteitencentra op onze locaties open voor bewoners. Zij blijven immers in hun huis en de activiteiten worden verzorgd door onze eigen medewerkers.

 

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn keihard nodig, juist nu. Zij worden niet meer ingezet bij centrale activiteiten, maar dragen in overleg met de vrijwilligers coördinator zoveel mogelijk bij aan het welzijn van onze bewoners. Er zijn al een aantal mooie initiatieven ontstaan, waaronder een boodschappendienst door vrijwilligers aan bewoners. De boodschappen worden dan via de zorgafdeling bij de bewoner afgeleverd.

Vrijwilligers die tot de kwetsbare doelgroep behoren, vragen we zich te melden bij de coördinator vrijwilligers. Ook vrijwilligers van > 70 jaar behoren hiertoe. Deze vrijwilligers vragen wij thuis te blijven.

Hierin volgen wij de richtlijnen van het RIVM: https://www.actiz.nl/nieuws/kwetsbare-medewerkers-en-dan

 

Behandeling

Alle behandelingen, ook zonder medische noodzaak en zonder verwijzing, worden weer opgestart. Hierbij dienen de hygiëne richtlijnen te worden gewaarborgd.

 

Pedicures, kappers en schoonheidsspecialisten

Pedicures, kapsters en schoonheidsspecialistes zijn per 11 mei weer geopend. Vooralsnog zijn zij alleen geopend voor bewoners in onze locaties. Hierbij moeten zij zich houden aan de geldende voorwaarden. Een van deze voorwaarden is dat zij alleen in hun eigen salon/behandelruimte mogen knippen/behandelen.

 

Rondleiding/inhuizing

Met uitzondering van locatie Ariënshuis, laten we – in het kader van onze verantwoordelijkheid binnen de zorgketen – onze intramurale opnames doorgaan. Daarbij realiserend dat de rondleiding hier een onderdeel van is. Dit geldt uitsluitend voor de verpleegafdelingen en voor de woongebouwen Florapark en Korteland. Toewijzingen van appartementen in woon-zorgcentra zijn voorlopig gestaakt.

 

Thuiszorg

Het aantal zorgmomenten per cliënt per week wordt waar mogelijk samengevoegd. Medewerkers worden zoveel mogelijk op dezelfde route ingezet.

 

Locaties Korteland en Florapark

Voor bewoners van onze locaties Korteland en Florapark geldt: de deuren van deze locaties zijn niet op slot. Omdat Florapark en Korteland niet de status van verpleeghuis hebben beschouwen wij deze locaties als een thuissituatie. Dat betekent dat bewoners hun appartement en de locatie kunnen verlaten en dat beperkt bezoek hier is toegestaan. Dringend advies is echter: blijf thuis, ontvang zo min mogelijk bezoek, houd 1,5 meter afstand en onderhoud contact met anderen via de telefoon of op andere manieren.

Om elkaar ook op deze locaties goed te beschermen tegen het coronavirus vragen wij u met klem zich te houden aan deze richtlijnen van het rivm.

 

Zorgverslag: elke middag bij EenVandaag

Ilona Eijsink werkt als persoonlijk begeleider bij Liberein. Zij en haar collega’s op de locatie Ariënshuis zorgen voor 16 bewoners, waaronder een aantal mensen die zijn geïsoleerd met (verdenking van) het coronavirus. Vanaf 19 maart belt NPO radio EenVandaag elke dag even met ze om te horen waarmee Ilona en haar collega’s te dealen hebben en hoe het met hen gaat.

Wil je weten hoe het werk van onze collega’s er uit ziet? Luister dan elke middag rond 16.00 uur naar EenVandaag, radio NPO1.

Alle audiofragmenten van Ilona zijn ook hier terug te luisteren.

 

Heeft u vragen over het coronavirus?

Bezoek dan de speciale website van het RIVM of bel met het landelijke crisisnummer 0800 – 1351.