Corona

Liberein houdt de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. Iedere dag overlegt een speciaal corona crisisteam over de laatste stand van zaken. Daarbij volgen wij de richtlijnen van de RIVM en werken wij nauw samen met de GGD.

Wij hebben een aantal ingrijpende maatregelen moeten treffen om onze bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers zo goed mogelijk te beschermen. Dat is pijnlijk, juist in een werkveld waar nabijheid, warmte en sociale contacten voorop staan. Onderstaande maatregelen gelden tot en met 28 april. Houd onze nieuwspagina in de gaten voor het meest recente nieuws.

 

Afleveren boodschappen, kaartjes, attenties…

Vanaf vrijdag 20 maart is het mogelijk om bijvoorbeeld boodschappen, een kaartje, tekening of attentie langs te brengen voor uw naaste die in één van onze afgesloten woonzorglocaties woont.

U kunt uw spullen op alle dagen, tussen 11.00 – 14.00 uur, afgeven bij de receptie. Onze medewerkers zullen zorgen dat het pakketje bij uw naaste wordt afgeleverd. Om het hen zo makkelijk mogelijk te maken, vragen wij u de spullen te verpakken in een doosje en dit te voorzien van de naam van uw naaste en het appartement nummer waarin hij/zij woont.

 

Bezoek

Vanaf dinsdag 17 maart om 18.00 uur zijn onze woonzorglocaties gesloten voor bezoek. Dit besluit hebben we met zeer veel moeite moeten nemen. Vooralsnog wilden wij bezoek gelimiteerd blijven toestaan omdat we nadrukkelijk willen blijven kijken naar het welzijn van onze bewoners. Helaas blijkt dat bezoekers zich niet altijd aan de richtlijnen houden. Daarnaast blijkt handhaven van de richtlijn voor bezoek haast onmogelijk door de verschillende ingangen en systemen in onze locaties.

Voor bezoek aan terminaal zieke cliënten wordt een uitzondering gemaakt. De persoonlijk begeleider kent de richtlijnen hiervoor en zal deze met familie bespreken.

Wij snappen de enorme impact van deze maatregel en zijn actief op zoek naar mogelijkheden om contact en steun met naasten mogelijk te blijven maken. Ieder initiatief op dit gebied gaan wij proberen zoveel mogelijk te ondersteunen.

 

Kuierlijn op locatie

Vanaf vandaag kunt u weer gezellig komen ‘kuieren’ met uw dierbare.
Bij al onze gesloten locaties is voor het raam en aan de binnenzijde van het gebouw een microfoon geplaatst.
Hierdoor kunt u uw dierbare horen en zien, gescheiden door het glas om het veilig te houden.

Wilt u hier ook gebruik van maken op een van onze locaties? Dat kan uiteraard. Belt u dan even met ons contactcentrum op 0800-0139. Onze collega’s kunnen de afspraak dan vervolgens met u inplannen.

Belangrijk: Aanmelden kan tot uiterlijk 24u van tevoren.

U heeft ongeveer 30 minuten om gezellig met elkaar te kuieren. De tijden waarvoor u zich kunt aanmelden zijn ieder half uur van 9.00 tot 11.00 uur en van 14.00 – 15.30 uur en van 18.30 – 20.00 uur.

 

Luisterend oor voor mantelzorgers

Overal om je heen hoor je het woord ‘crisis’. En uiteraard vooral ‘coronacrisis’.…. Een crisis is een situatie die het leven van een mens helemaal overhoop gooit. Alles wat vanzelfsprekend was, is veranderd of dreigt te veranderen. Het tast je gevoel van veiligheid aan. Het is dus niet zo vreemd dat we nu het woord crisis gebruiken. Deze coronacrisis is erg ingrijpend. Voor iedereen in Nederland, maar zeker ook voor diegene die bij de zorg betrokken zijn. Iedereen binnen Liberein is met volle inzet bezig om de zorg zo goed mogelijk gestalte te geven. Onze cliënten die zorg ontvangen, en bij ons in een van onze huizen verzorgd of verpleegd wordt, en zij die in de thuissituatie zorg van Liberein ontvangen, proberen we zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar we willen de mantelzorgers ook niet vergeten. Helemaal nu vanaf deze week onze locaties gesloten zijn voor bezoek, een besluit wat met veel moeite genomen is, om onze cliënten te beschermen.

We kunnen ons voorstellen dat dit voor u, als mantelzorgers erg moeilijk is. Waar u de zorg al gedeeltelijk uit handen moest geven, kon u in ieder geval nog regelmatig, en voor velen dagelijks of een aantal keer per week bij uw partner, vader of moeder langs. Als u behoefte heeft aan een gesprek met iemand om uw zorgen kenbaar te maken, weet dat onze mantelzorgondersteuners ook voor u een luisterend oor kunnen en willen bieden.

Via de mail zijn we bereikbaar op mantelzorgondersteuning@liberein.nl, of belt u met het contactcentrum, dan verbinden zij u door. Als dat niet mogelijk is kunnen zij uw gegevens aan ons doorgeven en nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Restaurants

Per 23 maart zijn de restaurants in onze locaties gesloten voor het nuttigen van de maaltijden. Koffie en thee blijven beschikbaar in het restaurant, af te halen bij het buffet. Maaltijden worden vanaf maandag bezorgd bij de appartementen. Een aantal kwetsbare bewoners in de wijk die nu niet kunnen mee-eten krijgen hun maaltijd thuisbezorgd.

 

Bijeenkomsten

Dagvoorzieningen, dagbestedingen, ontmoetingscentra, kerkdiensten en centrale activiteiten op locaties gaan niet door. Ook externe uitstapjes kunnen niet plaatsvinden.

 

Activiteitencentra

Met uitzondering van locatie Ariënshuis, blijven de activiteitencentra op onze locaties open voor bewoners. Zij blijven immer in hun huis en de activiteiten worden verzorgd door onze eigen medewerkers.

 

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn keihard nodig, juist nu. Zij worden niet meer ingezet bij centrale activiteiten, maar dragen in overleg met de vrijwilligers coördinator zoveel mogelijk bij aan het welzijn van onze bewoners. Er zijn al een aantal mooie initiatieven ontstaan, waaronder een boodschappendienst door vrijwilligers aan bewoners. De boodschappen worden dan via de zorgafdeling bij de bewoner afgeleverd.

Vrijwilligers die tot de kwetsbare doelgroep behoren, vragen we zich te melden bij de coördinator vrijwilligers. Ook vrijwilligers van > 70 jaar behoren hiertoe. Deze vrijwilligers vragen wij thuis te blijven.

Hierin volgen wij de richtlijnen van het RIVM: https://www.actiz.nl/nieuws/kwetsbare-medewerkers-en-dan

 

Behandeling

Alleen de noodzakelijke en dringende behandelingen,  voor bewoners in onze woonzorglocaties, door bijvoorbeeld de fysiotherapeut en ergotherapeut gaan nog door.

 

Pedicures, kappers en schoonheidsspecialisten

Externe diensten pedicures, kapsters, schoonheidsspecialistes et cetera worden stopgezet.

 

Rondleiding/inhuizing

Met uitzondering van locatie Ariënshuis, laten we – in het kader van onze verantwoordelijkheid binnen de zorgketen – onze intramurale opnames doorgaan. Daarbij realiserend dat de rondleiding hier een onderdeel van is. Dit geldt uitsluitend voor de verpleegafdelingen en voor de woongebouwen Florapark en Korteland. Toewijzingen van appartementen in woon-zorgcentra zijn voorlopig gestaakt.

 

Thuiszorg

Het aantal zorgmomenten per cliënt per week wordt waar mogelijk samengevoegd. Medewerkers worden zoveel mogelijk op dezelfde route ingezet.

 

Locaties Korteland en Florapark

Voor bewoners van onze locaties Korteland en Florapark geldt: de deuren van deze locaties zijn niet op slot. Omdat Florapark en Korteland niet de status hebben van verpleeghuis beschouwen wij deze locaties als een thuissituatie. Dat betekent dat bewoners hun appartement en de locatie kunnen verlaten en dat bezoek hier gewoon is toegestaan.

Om elkaar ook op deze locaties goed te beschermen tegen het coronavirus vragen wij echter met klem u te houden aan de richtlijnen van het rivm. Daarin staat onder meer dat we geen grote groepen opzoeken en 1,5 meter afstand van elkaar houden om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Wij vragen u bovendien niet meer dan 2 bezoekers per dag toe te laten in het appartement.

 

Zorgverslag: elke middag bij EenVandaag

Ilona Eijsink werkt als persoonlijk begeleider bij Liberein. Zij en haar collega’s op de locatie Ariënshuis zorgen voor 16 bewoners, waaronder een aantal mensen die zijn geïsoleerd met (verdenking van) het coronavirus. Vanaf 19 maart belt NPO radio EenVandaag elke dag even met ze om te horen waarmee Ilona en haar collega’s te dealen hebben en hoe het met hen gaat.

Wil je weten hoe het werk van onze collega’s er uit ziet? Luister dan elke middag rond 16.00 uur naar EenVandaag, radio NPO1.

Alle audiofragmenten van Ilona zijn ook hier terug te luisteren.

 

Heeft u vragen over het coronavirus?

Bezoek dan de speciale website van het RIVM of bel met het landelijke crisisnummer 0800 – 1351.