Doelgroepen

Op een aantal van onze locaties is de zorg speciaal afgestemd op de behoeften van mensen met dementie. U ontvangt hier de best mogelijke zorg, gericht op uw kwaliteit van leven.

De medewerkers staan voor u klaar en de specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor uw zorgplan. U kunt gebruikmaken van diverse behandelingen, zoals fysiotherapie, ergotherapie en psychologische zorg. Ook is er een kapper en geestelijke verzorging. U kunt meedoen aan allerlei activiteiten op het gebied van sport, spel en ontspanning. Ook kunt u aan de slag in De Doenerij.

Onze medewerkers benaderen u op verschillende manieren, afhankelijk van de mate en aard van uw dementie. Dit varieert van meegaan in uw leefwereld en het ophalen van herinneringen tot het contact maken via de zintuigen als praten niet meer gaat (snoezelen) of passieve belevingsgerichte zorg (PDL) als u zichzelf niet meer kunt redden.

U kunt via het CIZ een aanvraag indienen voor verblijf in een van onze locatie’s.

Dementiezorg

Op diverse locaties bieden wij dementie zorg aan. Wij zorgen in een veilige omgeving voor structuur in het dagelijks leven. Denk aan gezamenlijk eten en koffiedrinken, spelletjes doen, wandelen en het (voor)lezen van de krant.

Lees verder

Jong dementerenden

Liberein is gespecialiseerd in zorg voor jongdementerenden. Dit zijn mensen die voor hun 65e jaar verschijnselen van dementie hebben. We werken op de locatie Bruggerbosch met een speciale aanpak en benadering.

Lees verder

Korsakov

Korsakov is een chronische hersenaandoening die ontstaat door een ernstig gebrek aan vitamine B1. Liberein kan met een psychogeriatrisch onderzoek (PGOT) hoezeer het geheugen en andere functies beschadigd zijn.

Lees verder

Geronto-psychiatrie

Sommige mensen met dementie hebben ook een psychiatrische stoornis. Deze mensen willen wij op onze locatie Bruggerbosch een veilige woonomgeving bieden, waar zij ondanks hun ziekten met plezier kunnen wonen.

Lees verder
Coronavirus

Liberein houdt de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. Iedere dag overlegt een speciaal corona crisisteam over de laatste stand van zaken.

Wij hebben inmiddels een aantal ingrijpende maatregelen moeten treffen om onze bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers zo goed mogelijk te beschermen. Dat is pijnlijk, juist in een werkveld waar nabijheid, warmte en sociale contacten voorop staan.

Alle tot nu toe getroffen, en voor u relevante, maatregelen vindt u op de speciaal ingerichte pagina.

 

Naar de pagina