Geronto-psychiatrie

Sommige mensen met dementie hebben ook een psychiatrische stoornis. Deze mensen willen wij op onze locatie Bruggerbosch een veilige woonomgeving bieden, waar zij ondanks hun ziekten met plezier kunnen wonen.

Onze verzorgenden zijn hiervoor speciaal geschoold. Zo weten ze wanneer somberheid of opgewektheid abnormaal is en wat ze moeten doen als iemand last heeft van hallucinaties. Met de psycholoog en de specialist ouderengeneeskunde bieden verzorgenden de bewoners een goede leefomgeving, waarin zij zo min mogelijk gehinderd worden door hun ziekten.

In de woningen voor mensen met dementie en een psychiatrisch ziektebeeld worden de activiteiten zo georganiseerd dat zij het welzijn van de bewoners bevorderen. Dit betekent dat mensen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten die op de locatie Bruggerbosch worden georganiseerd. Als zij daar niet aan deel kunnen nemen, worden voor hen activiteiten ‘op maat’ aangeboden. Voor mensen in deze groep kan direct contact met dieren, bijvoorbeeld op een zorgboerderij, belangrijk zijn voor hun algemeen welbevinden.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via 053-482 66 88.