Jong dementerenden

Liberein is gespecialiseerd in zorg voor jonge mensen met dementie. Dit zijn mensen die voor hun 65e jaar verschijnselen van dementie hebben. We werken op de locatie Bruggerbosch met een speciale aanpak en benadering. Dit houdt in dat jong en oud door elkaar wonen, maar dat het zorg- welzijnsaanbod gericht is op de wensen en behoeften die jongere mensen met dementie hebben. Zij bevinden zich namelijk in een andere levensfase bevinden, hebben andere interesses en ze zijn vaak nog lichamelijk actief. Hierdoor hebben zij andere wensen en behoeften.

Speciale aanpak

U wordt gestimuleerd binnen uw eigen mogelijkheden, waardoor u vertrouwen in eigen kunnen krijgt. In een gestructureerd programma worden psychische en sociale vaardigheden geactiveerd. De activiteiten zijn gericht op de zelfredzaamheid. Met elkaar worden bijvoorbeeld boodschappen gedaan, wordt gekookt, gezwommen of de krant wordt gezamenlijk besproken. Ook is er De Doenerij/Werkplaats op het terrein Bruggerbosch. Dit allemaal om de hersenen te prikkelen en te activeren. De dagbehandeling is ook voor u toegankelijk als u thuis woont.

Onderzoek

Als u op jonge leeftijd gaat dementeren, voelt u vaak wel dat er iets ‘niet pluis’ is, maar kunt uw vinger er niet op leggen. Heftige gevoelens van machteloosheid en frustratie zijn hiervan vaak het gevolg. Maakt u zich zorgen en wilt u weten wat er precies aan de hand is? Liberein kan met een psychogeriatrisch onderzoek (PGOT) vaststellen of er sprake is van dementie. Bij jonge mensen met dementie  volgt vaak een hersenscan in de geheugenpoli van het Medisch Spectrum Twente. Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via 053-482 66 88 of stuur een e-mail naar info@liberein.nl.