Jong dementerenden

Liberein is gespecialiseerd in zorg voor jongdementerenden. Dit zijn mensen die voor hun 65e jaar verschijnselen van dementie hebben. We werken op de locatie Bruggerbosch met een speciale aanpak en benadering. Jongere mensen bevinden zich in een andere levensfase, met andere interesses en zij zijn vaak lichamelijk nog actief. Dit maakt dat zij andere wensen hebben. Zij hebben dan ook een eigen programma, dat losstaat van de ouderen met dementie.

Speciale aanpak

Neemt u deel aan onze speciale aanpak en benadering? Dan wordt u gestimuleerd binnen uw eigen mogelijkheden, waardoor u vertrouwen in eigen kunnen krijgt. In een gestructureerd programma worden psychische en sociale vaardigheden geactiveerd. De activiteiten zijn gericht op de zelfredzaamheid. Met elkaar worden bijvoorbeeld boodschappen gedaan, wordt gekookt, gezwommen of de krant wordt gezamenlijk besproken. Ook is er De Doenerij/Werkplaats op Bruggerbosch. Dit allemaal om de hersenen te prikkelen en te activeren. De dagbehandeling is ook voor u toegankelijk als u thuis woont.

Onderzoek

Als u op jonge leeftijd gaat dementeren, voelt u vaak wel dat er iets ‘niet pluis’ is, maar kunt uw vinger er niet op leggen. Heftige gevoelens van machteloosheid en frustratie zijn hiervan vaak het gevolg. Maakt u zich zorgen en wilt u weten wat er precies aan de hand is? Liberein kan met een psychogeriatrisch onderzoek (PGOT) vaststellen of er sprake is van dementie. Bij jonge mensen met dementie  volgt vaak een hersenscan in de geheugenpoli van het Medisch Spectrum Twente. Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via 053-482 66 88 of stuur een e-mail naar info@liberein.nl.