7 oktober : Parkinsonismedag

05 okt 2017

Op 7 oktober is het Parkinsonismedag. Een mooie gelegenheid om uit te leggen wat Parkinsonisme inhoudt en wat de behandeldienst van Liberein hierin kan betekenen. Want wat is nu eigenlijk het verschil met de ziekte van Parkinson?

Het lijkt op Parkinson, maar is het niet
Wanneer mensen met klachten als moeite met bewegen, trillende ledematen en stijfheid bij de huisarts komen, is de diagnose ‘ziekte van Parkinson’ snel gesteld. Maar soms is er van Parkinson geen sprake, hoewel de symptomen overeenkomen. We spreken dan van een Parkinsonisme.

Parkinsonismen is een verzamelterm voor aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson. Voor een deel hebben ze dezelfde symptomen: beven, stijfheid en moeite met bewegen. Het verschil is dat andere hersengebieden aangetast worden.

Op 7 oktober is het Parikonsonismedag.

 

Hersenweefsel
De diagnose ‘ziekte van Parkinson’ is moeilijk met zekerheid te stellen. Dit kan namelijk alleen door hersenweefsel microscopisch te onderzoeken, en dat kan pas nadat iemand is overleden. De arts of neuroloog moet dus afgaan op de klachten waarmee iemand bij hem of haar komt. De symptomen van Parkinson komen echter overeen met die van een aantal andere aandoeningen.

Parkinsonisme herkennen
Wanneer iemand de ziekte van Parkinson heeft, worden de ziekteverschijnselen minder door medicijnen die het dopaminetekort aanpakken.  Bij een derde tot een kwart van de mensen met de diagnose ‘de ziekte van Parkinson’ is dit niet het geval. Dit is een van de belangrijkste aanwijzingen dat er dan sprake is van een parkinsonisme. We onderscheiden hierin twee soorten: Parkinsonismen als gevolg van medicijngebruik en parkinsonverschijnselen bij andere ziekten, met name Multi-Systeem Atrofie (MSA) en Progressieve Supranucleaire Paralyse (PSP).

Medicijngebruik
Parkinsonisme als gevolg van medicijngebruik kan optreden als iemand medicijnen gebruikt die de werking van dopamine tegengaan. Hierdoor ontstaat een tekort aan dopamine en dat kan leiden tot spierstijfheid en bewegingstraagheid. Ook bepaalde medicijnen tegen duizeligheid kunnen parkinsonisme veroorzaken.

MSA (Multi Systeem Atrofie)
Een van de ziektes met parkinsonverschijnselen is Multi Systeem Atrofie, oftewel MSA. MSA is een verzamelterm voor ziekten waarbij meerdere delen van de hersenen vroegtijdig verouderen en afsterven (atrofie). De verschijnselen verschillen van persoon tot persoon. Abnormale oogbewegingen, spraakstoornissen, maar ook slaapstoornissen behoren tot de symptomen. MSA is gelukkig vrij zeldzaam.

PSP (Progressieve Supranucleaire Paralyse)
Een andere vorm van parkinsonisme is Progressieve Supranucleaire Paralyse, oftewel PSP. PSP is – zoals de naam al aangeeft – een progressieve ziekte; hij wordt dus steeds erger. Bij deze ziekte treden er verlammingen op in het hersengedeelte dat de oogbewegingen regelt. Symptomen zijn onder andere slikproblemen, stijfheid, onzeker lopen en abnormale oogbewegingen. De ziekteverschijnselen van PSP komen in beide lichaamshelften voor. Daarmee verschilt PSP van de ziekte van Parkinson, waarbij de lichaamshelften in verschillende mate aangedaan raken.

Liberein en Parkinsonisme
Liberein beschikt over een vakkundig behandelteam dat gespecialiseerd is in de behandeling van Parkinsonisme. Het team bestaande uit een diëtist, logopedist, ergotherapeut en fysiotherapeut heeft ruime ervaring in het behandelen en begeleiden van deze cliëntengroep. Door de nauwe samenwerking worden de behandelingen optimaal op elkaar afgestemd.

De behandelaren van Liberein zijn aangesloten bij ParkinsonNet. ParkinsonNet ziet erop toe dat de aangesloten zorgverleners voldoende geschoold zijn en met elkaar samenwerken om de juiste zorg te bieden voor cliënten met Parkinsonisme en de ziekte van Parkinson.

De behandelaren werken op alle locaties binnen Liberein maar kunnen indien nodig ook bij cliënten thuis komen.

Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met de planner behandeling via telefoonnummer: 053 482 66 88 of door een mail te sturen naar behandelcentrum@liberein.nl.

Terug naar overzicht

Deel dit item