Beperking versoepelde bezoekregeling t/m 3 januari 2021

22 dec 2020

Aan alle eerste contactpersonen,

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de versoepelde bezoekregeling rondom de feestdagen. In die brief hebben wij ook aangekondigd dat deze versoepeling alleen doorgang kan vinden wanneer de situatie binnen Liberein dat toelaat.

Helaas moeten wij u nu informeren, dat wij door het toenemend aantal coronabesmettingen binnen en buiten Liberein op dit moment helaas niet anders kunnen dan deze bezoekregeling toch te beperken. Uiteraard hebben wij daarbij een zorgvuldige afweging gemaakt tussen het welzijn van onze cliënten en hun naasten enerzijds, en het zo veel mogelijk inperken van risico’s anderzijds.

In de periode van woensdag 23 december t/m zondag 3 januari geldt dat iedere cliënt (in plaats van 2 bezoekers) nog maar 1 bezoeker per dag mag ontvangen.

Dat is wellicht een tegenvaller voor u en uw naaste. Daar staat echter wel tegenover dat wij in deze gehele periode tijdelijk het “2 vaste bezoekers per cliënt-beleid” loslaten. Dat betekent dat van 23 december t/m 3 januari elke dag 1 persoon per cliënt op bezoek mag komen, maar dit kunnen dus ook andere mensen zijn dan de 2 vaste bezoekers die tot op heden zijn aangewezen.

De bezoektijden zijn dagelijks tussen 10.00 en 21.00 uur, en bezoek wordt bij de hoofdingang van uw locatie ontvangen, en per dag geregistreerd.

Op deze manier kunnen in deze periode toch meer verschillende personen uw naaste bezoeken, maar wordt het aantal verkeersbewegingen binnen onze locaties aanzienlijk beperkt. Bovendien is het bij slechts 1 bezoeker gemakkelijker om tijdens het bezoek in de kamer of het appartement van uw naaste de vereiste 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Wij hebben deze aangepaste regeling ook voorgelegd aan de Centrale Cliëntenraad, en er is vanuit hen veel steun voor dit besluit. Ook zijn er enkele verschillen van inzicht. Uiteraard geven we families (binnen deze spelregels) gelegenheid hier zelf een keuze in te maken.

Wij geven u in overweging het aantal verschillende bezoekers in deze periode zo veel mogelijk te beperken. Immers, hoe meer verschillende bezoekers, hoe groter de kans op een eventuele besmetting met alle mogelijke gevolgen van dien voor onze kwetsbare cliënten en onze medewerkers.

Verder doen wij het nadrukkelijke verzoek (klein-)kinderen niet mee te nemen, en het bezoek écht tot 1 persoon te beperken. Dit om de 1,5 meter afstand van elkaar tijdens het bezoek te kunnen waarborgen.

Zoals gezegd geldt deze bezoekregeling tot en met zondag 3 januari. Ondertussen kijken wij hoe de bezoekregeling er na de feestdagen uit zal gaan zien.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Maar mocht u toch nog vragen hebben, stel deze dan gerust aan een van onze medewerkers. Wij wensen u veilige en vooral fijne feestdagen toe.

Met vriendelijke groet,

Liberein

Dick ten Brinke

Voorzitter Raad van Bestuur a.i.

Terug naar overzicht

Deel dit item