Beperkte versoepelingen tijdens feestdagen

11 dec 2020

Op dinsdag 8 december hebben we van minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge in de persconferentie kunnen horen dat de versoepeling van het coronabeleid waar iedereen op hoopte er momenteel helaas niet in zit.

Om de periode rondom de feestdagen voor onze cliënten en hun naasten desondanks zo prettig en warm mogelijk te laten verlopen, zal Liberein gedurende deze periode echter toch een beperkte versoepeling hanteren. Deze versoepeling houdt de balans tussen het welzijn van onze cliënten enerzijds en het zoveel mogelijk beperken van de besmettingsrisico’s anderzijds.

 

Bezoek tijdens de feestdagen

De bezoekregeling van ‘2 vaste bezoekers per cliënt’ blijft gezien de huidige situatie tot nader order van kracht. Omwille van het welzijn van onze cliënten maken wij hier rondom de feestdagen echter een weloverwogen uitzondering op.

Op 24, 25, 26 en 27 december (donderdag t/m zondag) zijn per dag 2 verschillende bezoekers per cliënt toegestaan. Dat betekent dus dat gedurende deze 4 dagen in totaal 8 verschillende bezoekers per cliënt welkom zijn. Dit is exclusief kinderen t/m 12 jaar.

Deze versoepelde bezoekregeling willen wij ook inzetten voor 1, 2 en 3 januari (vrijdag t/m zondag).

De regie voor wie wanneer op bezoek gaat ligt bij de eerste contactpersoon van de betreffende cliënt. Bezoek is iedere dag mogelijk tussen 10.00 en 21.00 uur, en er zal een registratie worden bijgehouden van het aantal bezoekers per cliënt per dag.

Wij zijn ons er van bewust dat wij een risico nemen bij het maken van deze uitzondering. Een risico met betrekking tot de gezondheid van onze cliënten en ook die van onze medewerkers.

Daarom vragen wij iedereen om hierin weloverwogen beslissingen te nemen die passen binnen de bestaande en bekende richtlijnen. Voorwaarde is ook dat bezoekers zich strikt aan de afspraken houden rondom het bezoeken van hun naaste, en dat zij gedurende het gehele bezoek continu een mondmasker dragen. Veiligheid en zorg voor onze kwetsbare doelgroep staat hierbij voorop. Op die manier dragen wij samen zorg voor het voorkomen van een uitbraak van besmettingen in januari.

 

Ophalen van cliënten tijdens de feestdagen – dringend verzoek dit niet te doen

Gezien de ernst van de huidige situatie verzoeken wij naasten dringend om de bewoners niet op te halen voor een bezoek of een uitje tijdens de feestdagen. Hoewel wij de wens vanuit familie heel goed begrijpen, kunnen en zullen wij hierop helaas geen uitzondering maken gezien de extra gezondheidsrisico’s die dit met zich meebrengt voor de toch al zo kwetsbare bewoners.

Bezoek tijdens de feestdagen op cohortafdeling De Brink

Op cohortafdeling De Brink zijn gedurende de 4 genoemde dagen rondom Kerst en op 1, 2 en 3 januari ook 2 bezoekers per patiënt per dag welkom. Deze 2 bezoekers kunnen hun naaste bezoeken in volledige PBM-uitrusting verstrekt door Liberein. Dit in tegenstelling tot de geldende afspraak dat bezoek uitsluitend bij terminale patiënten wordt toegelaten.

De regie voor wie wanneer op bezoek gaat ligt ook hier bij de eerste contactpersoon van de betreffende patiënt. Bezoek is uitsluitend mogelijk op afspraak, en uitsluitend op de genoemde data tussen 11.00 en 12.00 uur, en van 15.00 tot 16.00 uur. Aanmelding kan via de receptie van locatie Klaaskateplein.

 

Kerstdiner

Dit jaar zullen de kerstdiners op de afdelingen en in de restaurants (alwaar een maximum geldt van 30 cliënten tegelijk) uitsluitend zonder bezoekers kunnen worden gehouden. Om de maaltijden rond de feestdagen toch zo gezellig en fijn mogelijk te laten verlopen voor onze cliënten, zullen de locaties / teams zorgen voor de nodige extra aandacht en gezelligheid voor onze cliënten.

 

Kuierlijn

De huidige situatie maakt het zoals gezegd nog altijd niet mogelijk om meer dan 2 vaste bezoekers per cliënt toe te laten in onze locaties. Daarom willen wij het voor onze cliënten en hun naasten wederom mogelijk maken om elkaar te ontmoeten bij de “Kuierlijn”. Niet alleen de komende weken, maar ook na die tijd, zo lang de restricties gelden rondom het aantal bezoekers.

Zowel de cliënt als zijn of haar naaste(n) zitten comfortabel binnen, maar wel gescheiden door een glazen wand. Zo kunnen onze cliënten en hun naasten elkaar toch – op een veilige manier – in levende lijve zien en spreken.

Zodra de Kuierlijnen op de diverse locaties actief zijn, zullen de eerste contactpersonen hierover per brief nader worden geïnformeerd.

Terug naar overzicht

Deel dit item