Cliëntraden en huurderscommissies: samen eten en ontmoeten

18 jun 2022

Als dank voor hun inzet is er traditiegetrouw ieder jaar een buffet voor alle leden van de Centrale Cliëntenraad, de Lokale Cliëntenraden en de bewonerscommissies samen met de Raad van Bestuur. Dit jaar was extra feestelijk omdat het buffet weer door kon gaan na de coronaperiode.

De bijeenkomst was georganiseerd in het Grand Café op onze locatie Klaaskateplein. Het was een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, verbinding te creëren tussen de diverse lokale raden en van elkaar te leren door ideeën uit te wisselen. De voorzitter van de Raad van Bestuur bedankte alle leden voor hun inzet. Er is een goede samenwerking tussen de Raad van Bestuur en de Centrale Cliëntenraad en de clustermanagers Zorg hebben contact met de leden van de Lokale Cliëntenraden.

Vorig jaar is de medezeggenschapsregeling tot stand gekomen. Deze zorgen ervoor dat alle raden helder hebben over welke onderwerpen zij kunnen meepraten, advies- en instemmingsrecht hebben. Bovendien geeft deze nieuwe medezeggenschapsregeling de cliëntenraden meer bevoegdheden, waardoor hun medezeggenschap is vergroot.

Terug naar overzicht

Deel dit item