D-ZEP Alliantie Twente kandidaat REC

10 nov 2022

We zijn ontzettend trots en blij om je te kunnen melden: we, D-ZEP Alliantie Twente, zijn benoemd tot kandidaat Regionaal ExpertiseCentrum (REC) voor Overijssel voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag. Dit bevestigt hoe goed, professioneel en waardevol we met elkaar bezig zijn. Samen gaan we de kennis en expertise nog intensiever bundelen en op drie locaties/afdelingen gespecialiseerde zorg bieden aan cliënten met dementie en (zeer) ernstig probleemgedrag.

 

Foto: v.l.n.r. Marie-Louise Engbers (TMZ), Anne Hampsink (Liberein) en Jan-Willem Rotman (Carintreggeland)

De behandeling en begeleiding van mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag is complex en vraagt om extra kennis en expertise. Wij zijn ontzettend blij dat we als D-ZEP Alliantie Twente benoemd zijn als kandidaat REC zijn en dat wij hier cliënten de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben. Binnen elke organisatie komt er één gespecialiseerde afdeling. Deze afdeling moet aan veel eisen voldoen en specifiek aangepast zijn aan de doelgroep. Het gaat om speciale afdelingen met een prikkelarme inrichting en gespecialiseerde teams van zorgverleners en behandelaren. Waar nu de zorg voor deze specifieke doelgroep is verspreid, kunnen we dit straks bieden vanuit de afdelingen. Hier brengen we de kennis en expertise bijeen wat de zorg voor cliënten ten goede gaat komen.

D-ZEP afdeling voor tijdelijke observatie
De drie afdelingen zijn bedoeld voor een kortdurende opname ter observatie. Op de specialistische afdelingen worden zorgteams ondersteund die er echt niet meer uitkomen als het gaat om cliënten met bijvoorbeeld ernstig claimend, ontremd of agressief gedrag. Er wordt straks gewerkt volgens een vaste methodiek. Het doel is om met een frisse blik te observeren wat het probleemgedrag veroorzaakt en hoe dit hanteerbaar kan worden. Want zowel voor de cliënt, naasten als voor de zorgafdelingen kan dit heel intens zijn. Het doel is dat cliënten hier tijdelijk verblijven en met de juiste handvatten terug kunnen naar de eigen afdeling.

Locatie afdelingen
Er is al deels zicht op waar de afdelingen komen. In Hengelo komen er 16 plekken op de begane grond van de nieuwe vleugel die naast TMZ-locatie Het Hof wordt gebouwd. Liberein ontwikkelt een afdeling voor 12-16 cliënten op de locatie Bruggerbosch in Enschede. Carintreggeland oriënteert zich nog op een geschikte afdeling voor 12 cliënten. De definitieve interne besluitvorming bevindt zich in een afrondende fase. In totaal gaat het dus om 44 plekken. Het streven is dat alle drie de afdelingen eind 2023 in gebruik genomen kunnen worden. Cliënten kunnen naar verwachting vanaf medio 2023 cliënten aangemeld worden voor de afdelingen van D-ZEP Alliantie Twente.

Maak ook gebruik van het consultatieteam
Met het regionale consultatieteam D-ZEP Alliantie Twente hebben we veel ervaring opgedaan met deze specifieke doelgroep. Heb je een vraag? Het consultatieteam ondersteunt zorgteams van psychogeriatrische (pg-) afdelingen met vragen over individuele cliënten. Ook jij kunt hier gebruik van maken. Heb je vragen of wil je een consult aanvragen? Mail jouw vraag naar het team via

D-ZEP Alliantie Twente is een samenwerking tussen Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg en Liberein. Het is een expertisecollectief met specialistische kennis waar het gaat om mensen met Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag.

 

Terug naar overzicht

Deel dit item