D-ZEP Alliantie Twente

21 sep 2021

 

 

 

 

 

 

 

De behandeling en begeleiding van mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag is complex en vraagt extra aandacht en expertise. Drie Twentse zorgorganisaties, Carintreggeland, Liberein en TriviumMeulenbeltZorg hebben daarom de handen ineengeslagen en gezamenlijk een regionaal consultatieteam opgezet. Dit consultatieteam met de naam ‘D-ZEP Alliantie Twente’, ondersteunt sinds deze maand zorgcollega’s van VVT-instellingen in de regio Twente, die in hun werk te maken hebben met mensen met dementie die zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP) vertonen. Binnen het consultatieteam wordt kennis en expertise gebundeld met als belangrijkste resultaat handvatten bieden aan de zorgprofessionals en naasten, waardoor het welbevinden van cliënten wordt vergroot.

D-ZEP Alliantie Twente is een initiatief van drie Twentse zorgorganisaties, maar de consulenten kunnen worden ingezet binnen alle VVT-instellingen in Twente. Het team is medio dit jaar gevormd en bestaat in totaal uit vijftien consulenten die werkzaam zijn bij de drie initiatiefnemers. Het team bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden, psychologen, ergotherapeuten en fysiotherapeuten. Ieder teamlid heeft specifieke expertise op het gebied van dementie en zeer ernstig probleemgedrag. De consulenten richten zich in eerste instantie op zorgteams van psychogeriatrische (pg-) afdelingen in Twente met vragen over individuele situaties (casussen).

“We willen teams ondersteunen die er echt niet meer uitkomen als het gaat om cliënten met bijvoorbeeld ernstig claimend, ontremd of agressief gedrag”, licht projectleider Rianne Elderhuis toe. “Er is al veel expertise in teams die werken met cliënten met dementie en zeer ernstig probleemgedrag. Met dit consultatieteam proberen we vanuit een frisse blik, methodisch te kijken naar factoren die het gedrag in stand houden, aan te sluiten bij de aanwezige expertise en door het leggen van de juiste accenten hieraan iets toe te voegen.”

Aanmelden
Professionals van pg-afdelingen in Twente kunnen wanneer zij vastlopen bij zeer ernstig probleemgedrag, een aanmelding doen bij Chantal Hogeling –  de coördinator van het consultatieteam – via e-mailadres dzep@triviummeulenbeltzorg.nl. Vervolgens beoordeelt de coördinator of de aanvraag voldoet. Als dat zo is, wordt een match gemaakt tussen de casus en het consultatieteam. “De coördinator bekijkt welke consulent de passende expertise heeft voor de aanvraag”, vertelt Rianne.

Werkwijze
Het consultatieteam ondersteunt de reguliere zorg. “We streven ernaar de cliënt in dezelfde woonsituatie te laten.” De consulent observeert in de huidige woonsituatie en analyseert wat in die situatie goed werkt en wat misschien anders kan. Ook spreekt de consulent met medewerkers, behandelaren en familie. Daarna wordt er een advies geformuleerd en besproken met de betrokkenen. Na het advies van de consulenten wordt een vervolgafspraak gemaakt. “De consulent houdt dus ook na het advies nog een oogje in het zeil.”
Meer informatie over D-ZEP Alliantie Twente is te vinden via: www.dzepalliantietwente.nl

Terug naar overzicht

Deel dit item