De druk op de verpleeghuizen is groot. Lees hier wat jij er tegen kunt doen

22 feb 2021

De druk op de zorg is groot. Jouw huisarts, de ambulancedienst, het ziekenhuis, de wijkverpleging en de verpleeghuizen hebben je nodig. Specialist ouderengeneeskundige Lotte Besseling over hoe jij de druk op de verpleeghuizen kunt verlichten:

Specialist ouderengeneeskunde Lotte Besseling | Foto: Reinier van Willigen

“In Twente zijn in drie verpleeghuizen corona-afdelingen opgezet. Dit is in samenwerking met alle Twentse verpleeghuizen. De doelgroep voor deze corona-afdeling is divers: mensen die vanuit het ziekenhuis komen en verder moeten opknappen voordat ze naar huis kunnen. Of mensen die zo oud en kwetsbaar zijn dat ze niet meer naar het ziekenhuis kunnen of willen, maar vanwege intensieve zorg behoefte ook niet thuis kunnen blijven. En mensen die al in een verpleeghuis wonen, besmet raakten, maar niet in hun eigen verpleeghuis kunnen blijven (vanwege bijv. dwalen bij dementie)

De meeste mensen die in een verpleeghuis wonen, zijn zo kwetsbaar, dat we in goed overleg hebben afgesproken dat bij een verslechtering door corona een ziekenhuisopname geen meerwaarde meer biedt. We proberen de cliënten daarom zo goed mogelijk binnen het verpleeghuis te behandelen (met zuurstoftherapie en eventueel medicatie). En als dat niet meer kan, zorgen we in de terminale fase, voor goede zorg en stervensbegeleiding, zodat ze geen pijn hebben en het niet benauwd krijgen.

De situatie is schrijnend. Om de druk in de verpleeghuizen te ontlasten, helpt het dat iedereen zich inspant om besmettingen te voorkomen door de coronamaatregelen na te leven en je op tijd te laten testen. Hierdoor wordt de kans op besmettingen bij het zorgpersoneel en bewoners kleiner. Dit alles om te voorkomen dat we het verpleeghuis weer moeten sluiten voor bezoek zoals in het voorjaar, dat willen we nooit meer.”

Help jij ons zorgen? Kijk voor meer informatie op www.acutezorgeuregio.nl/helponszorgen

Terug naar overzicht

Deel dit item