Een veranderd zorgproces met een centrale plaats voor zorgtechnologie

18 nov 2022

In de toekomst zullen we met (in verhouding) minder mensen aan meer mensen zorg gaan bieden. Dat noodzaakt ons om anders naar het zorgproces te kijken en meer gebruik te maken van zorgtechnologie. Daarmee kunnen cliënten langer zelfredzaam blijven en zorgtechnologie kan helpen om het leven van onze cliënten een stukje aangenamer te maken. Net als in 2022 zet Liberein de komende jaren in op het vergroten van de inzet van zorgtechnologie in het zorgproces.

De vraag naar zorg stijgt, maar we moeten het met hetzelfde aantal medewerkers. Technologie helpt ons daarbij. En nee, daardoor wordt de zorg niet afstandelijker, maar vaak juist aangenamer voor de cliënt.’ Projectleider Innovatie en Zorgtechnologie Nienke de Haan vertelt: ‘iemand met dementie en diabetes vier keer per dag prikken is voor de bewoner onaangenaam en het kost tijd. Tijd die je ook kan besteden aan extra aandacht. De Freestyle Libre, een speciale pleister, meet bloedsuikerwaarden constant. Je leest de resultaten uit via een bijbehorende app.’

Sensoren

‘Bij een aantal thuiszorgcliënten gebruiken we beeldbellen via Mobilea. De wijkverpleegkundige belt in voor controlevragen, of herinnert iemand aan de maaltijd straks in het restaurant. Dat bespaart veel reistijd. Ook in onze verpleeghuizen zetten we zorgtechnologie in. Met sensoren in het bed en in de kamer registreren we beweging, ademhaling en comfort van PG-cliënten. Het zorgt voor veiligheid en rust. En met behulp van een gps-tracker hebben bewoners meer bewegingsvrijheid buiten het gebouw.’

Interventie

Nienke: ‘Met de Sleep analyzer krijgen we zicht op de slaapkwaliteit en slaapduur van een bewoner. De aanleiding is vaak gedragsproblematiek overdag. Door inzicht te krijgen in hoe iemand slaapt kan je gedragsproblemen mogelijk verklaren en gerichte interventie toepassen.’

Terug naar overzicht

Deel dit item