Evaluatie bezoekregeling

04 jan 2021

Bezoekregeling verruimd waar mogelijk

Zoals eerder aangegeven is vandaag binnen het crisisteam het huidige bezoekbeleid geëvalueerd, en dan met name het bezoekbeleid op de (gedeeltelijk) gesloten locaties Bruggerbosch, Eschpoort en Ariënsstaete – Kolibrie.

Redenen om tot (gedeeltelijke) sluiting van deze locaties over te gaan waren:

 • Het grote aantal ongecontroleerde corona uitbraken op diverse afdelingen en locaties;
 • Het grote aantal verkeersbewegingen binnen de locaties;
 • Het beschermen van bezoekers, en (nog niet besmette) cliënten en medewerkers tegen mogelijke besmetting.

Kijkend naar de situatie zoals die nu is, dan zien we dat de besmettingen redelijk ingekaderd lijken te zijn. En dat is goed nieuws!

Toch blijft voorzichtigheid geboden, en daarom versoepelen wij bovengenoemd beleid, maar uitsluitend daar waar dit mogelijk is.

* Bruggerbosch:

 • 1 bezoeker per cliënt per dag. Dit mag een wisselende bezoeker zijn;
 • Bezoekdagen zijn dinsdag, vrijdag en zondag;
 • Bezoektijden: 11.00-12.00 uur; 14.00-16.00 uur; 18.30-20.00 uur
 • Uitzondering hierop zijn de afdelingen die in quarantaine zijn. Dat zijn op dit moment de Tuinstraat en de cohortafdeling;

N.B. Bezoek uitsluitend op de kamer van de cliënt.

* De Eschpoort:

 • 1 bezoeker per cliënt per dag. Dit mag een wisselende bezoeker zijn;
 • Bezoekdagen zijn dinsdag, vrijdag en zondag;
 • Bezoektijden: 11.00-12.00 uur; 14.00-16.00 uur; 19.00-21.00 uur
 • Uitzondering hierop zijn afdelingen die in quarantaine zijn. Dit is momenteel niet aan de orde op deze locatie.

Bezoekregeling overige locaties (ongewijzigd)

* Ariënsstaete:

 • 1 bezoeker per cliënt per dag. Dit mag een wisselende bezoeker zijn;
 • Dagelijks bezoektijden tussen 10.00 en 21.00 uur;
 • Afdeling Kolibrie is vooralsnog in quarantaine.

* Ariënshuis Glanerbrug:

 • 1 bezoeker per cliënt per dag. Dit mag een wisselende bezoeker zijn;
 • Dagelijks bezoektijden tussen 10.00 en 21.00 uur.

* Klaaskateplein De Marke:

 • 1 bezoeker per cliënt per dag. Dit mag een wisselende bezoeker zijn;
 • Dagelijks bezoektijden tussen 10.00 en 21.00 uur.

Voor cohortafdeling De Brink gelden individuele bezoekafspraken.

Bovenstaande afspraken zullen in ieder geval wekelijks worden geëvalueerd en waar mogelijk, of waar nodig, worden bijgesteld. Mochten hier wijzigingen op komen, dan kunt u deze hier terugvinden. Daarnaast worden alle eerste contactpersonen hierover persoonlijk geïnformeerd.

Vragen met betrekking tot het bezoekbeleid
Mocht u vragen hebben met betrekking tot het beleid van Liberein omtrent de bezoekregeling, dan verzoeken wij u vriendelijk deze niet aan onze zorgmedewerkers op de afdeling te stellen. In plaats daarvan kunt u bellen met 053-4826642. U krijgt dan iemand aan de lijn die uw vragen kan beantwoorden.
Dit tijdelijke telefoonnummer is voorlopig op werkdagen bereikbaar van 10-12 uur en van 14-16 uur.

Terug naar overzicht

Deel dit item