Extra maatregelen per 28.12.2020

27 dec 2020

Helaas hebben wij de afgelopen dagen moeten constateren dat het aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers op een aantal locaties binnen Liberein blijft oplopen.

Dit is een zeer zorgwekkende ontwikkeling.

Om die reden vinden wij het momenteel niet langer verantwoord om nog bezoek te ontvangen op de locaties Bruggerbosch, De Eschpoort en op de afdeling De Kolibrie op Ariënsstaete.

Met ingang van maandag 28 december zullen bovengenoemde afdeling / locaties dan ook gesloten worden voor alle bezoek.

De duur van deze sluiting is op dit moment nog niet bekend, maar deze maatregel zal in ieder geval gelden tot het moment dat het aantal besmettingen binnen deze locaties rigoureus afneemt en de incubatietijd (10 dagen) van de laatste besmettingen is verstreken. Dat betekent dus helaas ook dat deze locaties gesloten zullen zijn gedurende de 3 dagen na Oud & Nieuw.

Op maandag 4 januari zullen wij de genomen maatregelen evalueren. Eventuele aanpassingen in het huidige beleid zullen wij hier met u delen. (red.: toevoeging 31.12.2020)

Wij realiseren ons dat dit een zeer ingrijpende maatregel is, maar zowel vanuit het oogpunt van veiligheid naar bezoekers als naar onze (nog niet besmette) cliënten en medewerkers hebben wij tot onze grote spijt voor nu geen andere keuze.

Uitzonderingen op deze maatregel
Uitzonderingen op dit beleid, bijvoorbeeld in geval van terminale cliënten, kunnen uitsluitend gemaakt worden op aangeven van de behandelend arts.

Verder:
Indien noodzakelijk kan een cliënt naar het ziekenhuis voor bijvoorbeeld een dialyse of een andere behandeling. Hierover kunnen afspraken gemaakt worden met de betreffende afdeling.

N.B. De locaties Ariënshuis, Ariënsstaete (m.u.v. De Kolibrie) en Klaaskateplein De Marke 1&2 blijven vooralsnog gewoon geopend voor bezoek. De speciale bezoekregeling rondom de feestdagen voor cohortafdeling De Brink blijft ook gewoon van kracht.

Pakketjes afgeven (op de gesloten locaties)
Pakketjes voor uw naaste, zoals bijvoorbeeld een bloemetje, iets lekkers of de schone was kunnen dagelijks worden afgegeven bij de hoofdingang van de locatie. Dit kan tussen 10-12 uur, 14-16 uur en 18-19 uur. Voorziet u het pakket a.u.b. duidelijk van de naam en de afdeling van uw naaste. Onze medewerkers zorgen er dan voor dat uw pakketje op de juiste plek terecht komt. Ook het ophalen van vuile was is dan mogelijk. De 1e contactpersoon kan dit laatste overleggen met de afdeling.

 

Let op: De volgende punten gelden óók voor de locaties waar bezoek nog wel mogelijk is:

Heeft u vragen?
Cliënt-gerelateerde vragen
Uiteraard begrijpen wij dat u graag wilt weten hoe het met uw naaste gaat. Vanaf maandag 28 december geldt voor alle locaties van Liberein dat het contact met de zorgteams uitsluitend via de 1e contactpersoon verloopt. Hiervoor zijn telefonische spreekuren ingesteld, en tijdens deze spreekuren kunnen de 1e contactpersonen bellen om te vragen hoe het met hun naaste gaat. Hiervoor verwijzen wij naar de brief aan de 1e contactpersonen van 27 december.

Vragen met betrekking tot het bezoekbeleid
Mocht u vragen hebben met betrekking tot het beleid van Liberein omtrent de bezoekregeling, dan verzoeken wij u vriendelijk deze niet aan onze zorgmedewerkers op de afdeling te stellen. In plaats daarvan kunt u bellen met 053-4826642. U krijgt dan iemand aan de lijn die uw vragen kan beantwoorden.
Dit tijdelijke telefoonnummer is voorlopig op werkdagen bereikbaar van 10-12 uur en van 14-16 uur.

Contact met uw naaste
De Kuierlijn
Vanaf dinsdag 29 december zijn, net zoals eerder dit jaar, de kuierlijnen weer geopend. Niet alleen op de gesloten, maar op alle locaties. Op deze manier kunt u, op een voor beiden veilige manier, uw naaste toch zien en spreken, gescheiden door een glaswand. Uw naaste wordt dan door een medewerker naar De Kuierlijn gebracht.

De kuierlijnen zijn weer beschikbaar op onze locaties Ariënshuis, Ariënsstaete, Bruggerbosch, De Eschpoort en De Marke. De exacte locaties zijn:
Ariënshuis : beleeftuin (voorbij de hoofdentree aan uw linkerhand)
Ariënsstaete : ingang Dr. Coppesstraat
Bruggerbosch : ingang Dagactiviteiten aan de zijkant
De Eschpoort : hoofdingang
De Marke 1 & 2: voor afspraken kunt u rechtstreeks naar De Marke bellen

Wilt u hier ook gebruik van maken? Dat kan uiteraard. Belt u dan even met ons contactcentrum op 0800-0139 om een afspraak te maken. Bellen kan op alle dagen tussen 09.30 – 12.30 uur.
Belangrijk: Aanmelden kan tot uiterlijk 24u van tevoren.
U heeft op de afgesproken tijd ongeveer 30 minuten om gezellig met elkaar te kuieren. De tijden waarvoor u zich kunt aanmelden zijn dagelijks ieder half uur van 10.00 -12.00 uur en van 13.30 – 16.30 uur.

Beeldbellen
Voor bedlegerige cliënten kan er contact zijn via het afdelingsteam. Zij kunnen contact leggen via bijvoorbeeld Skype, Facetime of Whatsapp.

Terug naar overzicht

Deel dit item