Familieraad locatie Bruggerbosch zoekt nieuwe leden!

12 jun 2017

Staat u voor de belangen van uw partner of familielid? Denkt u graag mee over de besluiten die genomen moeten worden? En voelt u zich betrokken bij locatie Bruggerbosch en de cliënten van Liberein? Dan wordt u van harte uitgenodigd plaats te nemen in de Familieraad van locatie Bruggerbosch!

Wat is de Familieraad?
De Familieraad (lokale cliëntenraad van locatie Bruggerbosch) is een wettelijk verplicht orgaan volgens de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorgsector. Deze raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van bewoners en deelnemers van locatie Bruggerbosch. Tevens is er een centrale cliëntenraad voor geheel Liberein waar thema’s aan de orde komen die locatie overstijgend zijn. De Familieraad zit daar met drie vertegenwoordigers in.

De Familieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de locatieverantwoordelijken en in sommige gevallen aan de bestuurders over besluiten die de zorg raken en die te maken hebben met de doelstelling, de locatie en het beleid van Bruggerbosch. De Familieraad is een belangrijk orgaan binnen Bruggerbosch. Bewoners zijn vaak (bijna) niet meer in staat om voor hun eigen belangen op te komen. Als lid van de Familieraad vertegenwoordigt u hun belangen.

De Familieraad bestaat uit tenminste vijf en maximaal negen leden. Zij vergadert eenmaal per maand. Vergaderingen bestaan uit vaste punten en vaak is er een gastspreker aanwezig die meer vertelt over lopende zaken in locatie Bruggerbosch. Voorbeelden hiervan zijn zorg aan zet, bezuinigingen of reorganisaties, personele bezetting of andere relevante zaken.

Iets voor u?
Komt u graag op voor de belangen van de bewoners? Wilt u vanuit uw persoonlijke of professionele ervaring iets betekenen voor uw partner of familielid en de bewoners van locatie Bruggerbosch? U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen en u te oriënteren op een plek in de Familieraad.

Meer informatie
Wilt u nog meer weten of een vergadering bij wonen? Neem dan contact op met Ruud Houterman (053-4352394) of Jan Taco Bosma, waarnemend voorzitter (06-25006660).

Terug naar overzicht

Deel dit item