Geen deelname aan proef met bezoek verpleeghuizen

13 mei 2020

Deze week gaan op 25 locaties in Nederland de deuren van het verpleeghuis weer voorzichtig open. Een aantal verpleeghuizen doet mee aan een landelijke proef rond het versoepelen van de bezoekersregeling. Net als de andere verpleeg- en verzorgingshuizen in Twente neemt Liberein niet deel aan deze proef. We hebben besloten hiermee te wachten tot 25 mei.

Wij begrijpen de wens van onze bewoners en hun familie om elkaar weer te willen zien en spreken. Maar onze bewoners behoren tot de meest kwetsbare groep. Daarmee zijn ook onze medewerkers een risicogroep, voor zichzelf, maar ook voor onze bewoners. Daarom vinden we dat een proef om te kijken hoe we aan die terechte wens vorm kunnen geven vooral zorgvuldig moet gebeuren.

In Twente is de situatie op dit moment rustig en onder controle. Maar het is nog geen stabiel evenwicht. Daarom vragen we twee weken de tijd (dus tot 25 mei a.s.) om samen met o.a. cliëntenraden, de ondernemingsraad en specialisten ouderengeneeskunde een goed plan te maken voor versoepeling van de bezoekersregeling.

Wij hopen net als u van harte dat de landelijke richtlijnen een versoepeling van de bezoekersregeling vanaf 25 mei mogelijk maken.

Lees <hier> meer over het niet deelnemen aan de landelijke proef.

Terug naar overzicht

Deel dit item