Goed samenspel in het belang van de cliënt

04 okt 2022

Wat doet een cliëntenraad
Onze cliënten worden vertegenwoordigd door de Cliëntenraad. De raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur. Ze behartigt de belangen van de cliënten en houdt de kwaliteit van de zorg en dienstverlening goed in de gaten. Liberein heeft een Centrale Cliëntenraad en lokale cliëntenraden, waarin bewoners of familieleden zitten. Zij hebben instemmingsrecht en adviesrecht over onderwerpen die hun locatie betreffen. Sommige van deze vertegenwoordigers zitten ook de centrale cliëntenraad, die op organisatie brede thema’s adviseert of instemt.   

Liberein

Goed samenspel in het belang van de cliënt

In de week van de medezeggenschap mag een gesprek met de vertegenwoordigers van onze cliënten natuurlijk niet ontbreken. We praten met Aleks Meijerink, extern voorzitter van de Centrale Cliëntenraad (CCR) en Geraldine Doeleman, vice-voorzitter van de CCR en voorzitter van de lokale cliëntenraad van onze locatie Bruggerbosch.

Vanuit zijn werk in zorg  verstandelijk gehandicapten rolde Aleks Meijerink eind jaren 80 in diverse vormen van medezeggenschap en is daar al 30 jaar actief.  Hij kijkt tevreden terug: ‘Ik heb de rol van de cliëntenraden enorm zien veranderen’.

Zeggenschap en positie
Aleks: ‘Vroeger zaten sommige bestuurders helemaal niet te wachten op de inmenging van cliënten, familie of medezeggenschap raden. Nu zie je dat zij de raden zien als volwaardige gesprekspartner, omdat ze medezeggenschap écht samen willen en moeten organiseren. De komst van de Wet Medezeggenschap in 2018 heeft de cliëntenraden -ook lokaal- veel meer zeggenschap en positie gegeven. Er is inmiddels een goed samenspel tussen cliënten, bestuur, managementteam en verzorgenden’.

Constructief meepraten
Dat ziet ook Geraldine Doeleman, die 5 jaar geleden in de lokale cliëntenraad van Bruggerbosch begon en nu ook in de CCR zit. ‘Mijn vader woonde in Bruggerbosch en als familielid zag ik veel waarover ik een mening had. Ik wilde constructief meepraten. De meeste bewoners van deze locatie hebben geen vat meer op hun leven. Dan is het is belangrijk dat de mensen die dichtbij staan hen vertegenwoordigen’.

Liberein heeft gekozen voor een participatieve medezeggenschap. Geraldine: ‘Als Liberein bijvoorbeeld de maaltijden anders wil regelen is de cliëntenraad vanaf het begin betrokken. Wij hebben op dit onderwerp instemmingsrecht. Hebben we goede argumenten het niet eens te zijn met het voorgenomen besluit, dan mag het bestuur dat niet terzijde schuiven. In bijvoorbeeld sollicitatie procedures voor nieuwe zorgmanagers hebben we adviesrecht. We praten van functieprofiel tot sollicitatiegesprek mee. Hier mag de bestuurder in uitzonderlijke gevallen afwijken van het advies’.

Wij-samen samenwerking
‘We worden goed en tijdig betrokken bij het beleid van de organisatie’, zegt Aleks. ‘De laatste 2 jaar is dat echt in een stroomversnelling gekomen. Nogmaals: dat was in vroegere jaren soms anders. Ik herinner me een lezing  over medezeggenschap, waarin de spreker zei: ‘het eerste waar je voor moet zorgen is dat de bestuurder een beetje maagpijn van je krijgt’. Ik heb mijn tas gepakt en besloot dat ik het zo echt niet wilde’. Geraldine: ‘Dat wij-zij denken is toch ook niet in het belang van de cliënt? Ik ben blij dat we een wij-samen samenwerking hebben. De verhoudingen zijn goed. Natuurlijk gaat er ook weleens iets mis en dan moet je soms je positie weer even vestigen. Maar ik zie dat het belang van de cliënt altijd centraal staat’.

Over de lokale cliëntenraden zijn Aleks en Geraldine het eens: die worden ook steeds belangrijker. Daarom is het belangrijk om op de verschillende locaties te werken aan kennis en continuïteit.  Aleks: ‘Daar zit nog wel wat onbalans’. Geraldine: ‘Daar ligt ook een rol voor het bestuur’.

Terug naar overzicht

Deel dit item