Liberein neemt deel aan Studieproject ZorgSaam

26 apr 2023

Het tekort aan zorgmedewerkers in Nederland neemt fors toe en vormt een grote bedreiging voor ons zorgstelsel. Ook bij de partners van Zorgschakel Enschede is het tegenwoordig niet meer zo eenvoudig om openstaande vacatures te vervullen. De zorgorganisaties vissen allemaal in dezelfde vijver, dus moeten ze anders gaan denken, durven en gaan organiseren. Diverse oplossingsrichtingen worden onderzocht en in de praktijk gebracht. Waaronder het inzetten van studenten uit Indonesië.

Bekende (innovatieve) oplossingen

Binnen Zorgschakel Enschede zijn er al veel innovatieve oplossingen. Zo wordt er al flink ingezet op zorgtechnologie wat flink kan bijdragen om het tekort aan zorgmedewerkers op te vangen. Zorgtechnologie als aanvulling op de zorg kan fysieke zorgmomenten verminderen waardoor er meer bewoners en cliënten geholpen kunnen worden.
Daarnaast is er veel aandacht voor het benutten van het potentieel van zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door hen eenvoudige taken te laten overnemen en/of een opleiding te laten volgen kunnen zij participeren in de samenleving én de werkdruk van zorgmedewerkers verlichten.

Zorgmedewerkers uit andere landen

Het inzetten van zorgmedewerkers uit andere landen is een oplossing waar tot op heden door Zorgschakel Enschede nog geen aandacht aan is besteed. Arbeidsmigratie zien we op allerlei manieren terug in de gezondheidszorg in Nederland. Er zijn veel positieve ervaringen bekend. Bijvoorbeeld bij Lex Smetsers, voorzitter raad van bestuur Livio. Hij heeft als eerste in Nederland ervaringen opgedaan met het inzetten van Indonesische studenten in de zorg bij een zorgorganisatie in Drenthe. Zijn ervaringen brengt hij graag in de praktijk bij Zorgschakel Enschede.

Indonesische studenten naar Enschede

In Indonesië is een overschot aan zorgmedewerkers. Velen van hen zitten daardoor zonder baan terwijl zij in Nederland van enorme betekenis kunnen zijn. Zorgschakel Enschede gaat daarom afgestudeerde verpleegkundigen uit Indonesië naar Nederland laten komen op basis van een studieverblijfvergunning. Zij volgen in Nederland een opleiding tot HBO-verpleegkundige en zijn gedurende hun opleiding van circa 4 jaar inzetbaar bij de organisaties van Zorgschakel Enschede: De Posten, Liberein, Livio en Manna. Na deze 4 jaar kunnen zij met deze kennis en kunde terugkeren naar hun geboorteland.

Professionele samenwerking

Zorgschakel Enschede werkt in dit project nauw samen met de organisaties Yomema en Avans+. Ook is er contact met het ministerie van gezondheid in Indonesië. Hierdoor kan er een expliciete bijdrage geleverd worden aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in Indonesië waardoor ook daar de welvaart kan toenemen.

 

Terug naar overzicht

Deel dit item