Liberein zet samenwerking UNO-UMCG voort

16 nov 2017

Goed nieuws! Wetenschap en praktijk blijven samenwerken om de zorg voor ouderen met dementie verder te verbeteren: donderdag 9 november ondertekenden de zestien bestuurders van de UNO-UMCG-partners een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het UNO-UMCG maakte ook haar vijf onderzoeksthema’s bekend: Probleemgedrag bij dementie, Medicatieveiligheid, Eerstelijns ouderenzorg , Pijn & comorbiditeit en Zorgrelaties.

De komende jaren blijven de vijftien aangesloten zorgorganisaties en het UMCG  hard werken aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding rondom de vijf onderzoeksthema’s. Sytse Zuidema, hoogleraar ouderengeneeskunde en dementie van het UMCG: “We zetten lopende onderzoeken en initiatieven voort, zoals het onderzoek naar pijn bij dementie en de ontwikkeling van de Minimium Dataset (MDS). Binnen het thema Probleemgedrag startte onlangs een groot onderzoek naar de invloed van geluid op het gedrag van ouderen met dementie. Daarnaast is er behoefte aan nieuwe kennis over de relatie tussen de cliënt en zijn naaste, en de zorgprofessionals. Daarom is ‘Zorgrelaties’ één van onze nieuwe onderzoeksthema’s.”

Kwaliteitskader
Bestuurder Margriet Hommes van Zorggroep Groningen, één van de UNO-UMCG-participanten: “Met de onderzoeksthema’s sluiten we aan bij belangrijke landelijke ontwikkelingen, zoals het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. In de samenwerkingsovereenkomst van het UNO-UMCG staat expliciet benoemd hoe we met onderzoek en kennisdeling willen bijdragen aan de belangrijke uitgangspunten van het Kwaliteitskader, waarvan ‘De cliënt centraal’ natuurlijk met stip op 1 staat.” Hommes is namens Actiz betrokken bij de uitwerking van het Kwaliteitskader. Een andere rode draad uit het Kwaliteitskader is ‘zorg verbeteren door continu te blijven leren’. Nina Hovenga, coördinator van het UNO-UMCG: “Ook daar gaan we meer op inzetten, onder meer door de zorgorganisaties te ondersteunen bij het benutten van wetenschappelijke kennis in de praktijk.”

Murk Westerterp (Raad van Bestuur Liberein) zet handtekening en verbindt Liberein daarmee aan het UNO-UMCG.

Goud in handen
Jos Aartsen, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG prees de onderlinge samenwerking binnen het UNO-UMCG. “We hebben met elkaar in Noord- en Oost-Nederland goud in handen. Er lopen al heel veel goede onderzoeken in de regio waarmee we de zorg verder kunnen verbeteren. De vraag is wel: hoe gaan we die verbeteringen in praktijk brengen? Daar hebben we als netwerk een belangrijke rol in. Denk aan de krapte op de arbeidsmarkt, wat voor alle zorgorganisaties forse uitdagingen met zich meebrengt. Laten we daar ook met elkaar energie in steken.”

Liberein en UNO-UMCG
Het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG) is het samenwerkingsverband van het UMCG en 15 ouderenzorgorganisaties in Noord-Oost-Nederland. Doel van het UNO-UMCG is om de kwaliteit van (complexe) zorg aan ouderen in ouderenzorgorganisaties te verbeteren door gezamenlijk onderzoek te doen, opgedane kennis te delen en deze toe te passen in de praktijk. Liberein is één van de deelnemers.

Terug naar overzicht

Deel dit item