Maatregelen rond coronavirus

02 mrt 2020

Het lijkt een kwestie van tijd voordat het coronavirus ook Twente bereikt. Voor Liberein is dat reden om zoveel mogelijk preventieve maatregelen te nemen en een team samen te stellen dat de ontwikkelingen op de voet volgt. Wij zorgen voor een kwetsbare groep mensen, die we vanzelfsprekend willen beschermen tegen dit virus. Dat doen we door nadrukkelijk te letten op extra hygiëne én gezond verstand, omdat wij liefdevolle zorg willen en kunnen blijven bieden.

Onderstaand bericht hebben wij vandaag met onze medewerkers gedeeld:

Richtlijnen RIVM

Liberein volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Kijk voor de meest actuele informatie op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Hier vind je ook de meest gestelde vragen en antwoorden over het virus.

Wat kun je zelf doen?

Goede handhygiëne is de belangrijkste maatregel. Denk dan aan de 4 momenten van handhygiëne. Op www.PubliekZIPnet.nl vind je het protocol basishygiëne en wij vragen je dat protocol weer even goed te lezen.

Goed voorbereid

Liberein heeft een protocol voor het uitbreken van een grieppandemie. In dit zorgcontinuïteitsplan staat in welke fase we welke maatregelen treffen in geval van een grootschalige uitbraak. Denk bijvoorbeeld aan: hoe zorgen we ervoor dat de zorg zo goed mogelijk doorgaat in geval van hoog ziekteverzuim van medewerkers. Dit plan wordt momenteel waar nodig aangescherpt.

Een speciaal crisisteam komt bij elkaar wanneer de eerste verdenking  van het virus (na telefonisch consult met een arts) zich voordoet binnen Liberein. Het crisisteam onderneemt dan stappen,  zorgt voor snelle communicatie met betrokkenen en neemt de noodzakelijke vervolgacties. Er is nu dus nog geen reden voor het bijeenroepen van een crisisteam.

Meer informatie

Heb je vragen over het coronavirus en kun je het antwoord niet vinden op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 stel ze dan via coronavirus@liberein.nl. Een deskundige infectiepreventie, een specialist ouderengeneeskunde en onze arboadviseur zorgen dat je snel een antwoord krijgt. Mocht je tips of opmerkingen hebben kun je ook dit mailadres gebruiken.

Als zich belangrijke ontwikkelingen voordoen dan houden wij je vanzelfsprekend op de hoogte via de bekende informatiekanalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht

Deel dit item