Palliatieve zorg: afspraken over het einde van het leven

11 okt 2022

‘Elke verpleeghuisbewoner zit in de laatste fase van zijn leven’

Zaterdag 8 oktober was de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Deze dag stond in het teken van de zorg voor mensen die in de laatste fase van hun leven zijn. Met drie palliatieve zorg verpleegkundigen in huis zet Liberein nadrukkelijk in op de zorg rond de laatste levensfase. Verpleegkundige Marc van der Zande: ‘Mensen zijn tegenwoordig bij opname in het verpleeghuis dusdanig kwetsbaar dat gesproken kan worden van palliatieve zorg’

Advanced care planning

De palliatieve zorg verpleegkundigen hebben de afgelopen 3,5 jaar hard gewerkt en gestudeerd om de kennis rond palliatieve zorg bij Liberein te vergroten. Het beleidsdocument palliatieve zorg -samengesteld met de werkvloer- werd vastgesteld, medewerkers werden geschoold en extra mogelijkheden werden gezocht. Zoals het ‘koppelbed’, dat kan worden vastgemaakt aan het bed van een stervende, zodat deze nog samen met een geliefde kan slapen. Of een speciale waakmand, met informatie, troost en producten voor tijdens het waken. In een speciaal wensenboekje kan de bewoner aangeven hoe het afscheid moet worden geregeld. De vragen gaan van ‘wat was het meest ondeugende dat ik ooit deed’, tot aan ‘wat wil ik achterlaten voor wie.’

Liberein koos ervoor om palliatieve zorg onder te brengen bij speciale verpleegkundigen, die door de zorgmedewerkers kunnen worden ingeschakeld. ‘Deze laagdrempelige toegang zorgt ervoor dat we vaak eerder kunnen helpen. Samen met de cliënt, de familie, de afdeling en andere disciplines kijken we wat goede zorg is in deze specifieke situatie. Onze formatie en onze positie in de organisatie geeft tijd en de ruimte om dit belangrijke onderdeel van zorg goed te kunnen door ontwikkelen. Binnen de ouderenzorg is Liberein hierin heel vooruitstrevend’, vertelt Marc.

Erehaag voor bewoners

De palliatief verpleegkundigen besteden daarom veel aandacht aan scholing. Recent bijvoorbeeld rond het thema pijn in de palliatieve fase. ‘Bewoners met dementie uiten pijn anders dan wij gewend zijn. Vaak kunnen zij het niet aangeven, maar moet gekeken worden naar lichaamstaal en geluid. We leren medewerkers waarop ze moeten letten en wat ze kunnen doen. We geven ook presentaties op familieavonden en bieden informatiemateriaal voor familie, zodat zij weten welke mogelijkheden er zijn. En dat zijn er vaak meer dan je denkt. Zo kunnen bewoners worden opgebaard in hun eigen appartement en kan familie helpen bij het afleggen. Met een speciale erehaag van medewerkers willen we nu op alle locaties afscheid nemen van elke bewoner die ons gebouw, zijn of haar huis, verlaat.’

Marc van der Zande vertegenwoordigt Liberein in de Netwerken Palliatieve Zorg Twente. Hij praat mee in de werkgroepen beleid en PR. Heidi Pot – Witbreuk is bestuurder van Liberein en tevens voorzitter van het dagelijks bestuur van de Netwerken Palliatieve Zorg Twente.     

palliatieve zorg liberein

Palliatieve zorg verpleegkundigen Ineke, Wendy en Marc

 

 

 

 

Terug naar overzicht

Deel dit item