De ouderenzorg van de toekomst: Liberein doet de aftrap!

07 apr 2023

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’, dat kan alleen maar samen

Op woensdag 5 april hebben wij tijdens een bijeenkomst met medewerkers van Liberein en belangrijke stakeholders binnen Enschede zoals de gemeente en huisartsenonderneming SHT-THOON gesproken over de ouderenzorg van de toekomst.

Onze samenleving vergrijst en om de zorg voor onze ouderen goed te kunnen blijven regelen, moet – als er niets verandert – binnen niet al te lange tijd 1 op de 4 mensen werkzaam zijn in de ouderenzorg. 1 op de 4! En dat terwijl de arbeidsmarkt krapper is dan ooit en ‘de zorgmedewerker’ langzaamaan ook meer en meer vergrijst.

Daar komt bij, dat er – vooralsnog – geen nieuwe verpleeghuisplekken bij mogen komen vanuit de overheid. Ouderen moeten daardoor steeds langer thuis blijven wonen onder het motto: thuis als het kan, zelf als het kan en digitaal als het kan. Tijd dus om met elkaar anders te gaan kijken naar – en na te denken over – de ouderenzorg. We gaan van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.

Liberein kickoff proeftuinen

Nieuwe zorgvormen – VPT

Nieuwe zorgvormen zijn nodig om langdurige zorg toekomstbestendig te organiseren, zoals Volledig Pakket Thuis (VPT, Wlz-zorg thuis). Ook binnen Liberein! Tijdens deze bijeenkomst hebben wij met elkaar gesproken over de landelijke ontwikkelingen in de langdurige zorg thuis en hebben we ervaringen gedeeld uit andere regio’s.

Veel ouderen willen meer regie houden op hun leven en als zij zorg nodig hebben, willen zij dat de zorg niet hun leven bepaalt. De zorg moet hen vooral ondersteunen om hun eigen dingen te kunnen blijven doen. Vaak is dat thuis en met behulp van het sociaal netwerk. Naast de wens van ouderen, maken ook het capaciteitsvraagstuk op de arbeids- en woningmarkt het anders organiseren van noodzakelijk.

VPT zorg verschilt duidelijk van de verpleeghuiszorg. We kijken veel minder door een zorgbril. Er is veel meer tijd en aandacht voor de cliënt en het team bestaat voor een groot deel uit ‘leefondersteuners’. Mensen dus die cliënten ondersteunen bij de dagelijkse dingen in het leven.

Samen optrekken binnen de Zorgschakel Enschede

Binnen de Zorgschakel Enschede gaan we samen vorm en inhoud geven aan VPT en de doorontwikkeling van dit nieuwe zorgconcept. Dit gaan we doen in de vorm van proeftuinen binnen de verschillende organisaties. Daarbij doet Liberein de aftrap op de locaties Korteland en Ariënsstaete. In de loop van het jaar zullen de andere organisaties (Livio, Manna en De Posten) gaan aansluiten met proeftuinen. Daarin willen we vooral gaan leren van elkaar door ervaringen uit te wisselen en dat wat ontwikkeld wordt met elkaar te delen.

Omdat we het samen moeten doen, is het belangrijk het er samen over te hebben en daarbij vooral te denken vanuit mogelijkheden en hoe we bestaande middelen anders in kunnen zetten. Dit ‘maatschappelijk debat’ voerden we met elkaar in een ronde tafel discussie, waarbij we vooral benieuwd waren hoe de aanwezigen denken over het vormgeven van deze toekomstbestendige zorgconcepten en wat men hierin belangrijk vindt.

De 2 vragen die daarbij werden gesteld zijn:

  • Hoe kijk je aan tegen maatschappelijke ontwikkeling dat mensen langer thuis blijven wonen?
  • Stel je bent nu 85 en je bent kwetsbaar en hulpbehoevend, hoe zou jouw ideale leven eruit zien? Denk buiten bestaande .

Zorgschakel Enschede

Enkele resultaten die vanuit de groepen werden teruggegeven waren dat men veelal de noodzaak van langer thuis wonen ziet en begrijpt. Tegelijk wordt de sociale kring van veel ouderen steeds kleiner. Dat betekent dat we samen moeten waken voor vereenzaming.

Hier zouden bijvoorbeeld medewerkers uit ondersteunende diensten binnen zorgorganisaties een rol in kunnen spelen. Bijvoorbeeld door op regelmatige basis iets te ondernemen met een cliënt, zoals een wandeling of een bezoekje aan de winkel.

Een deel van de oplossing zal ook liggen in technologie. Zo werd de mogelijkheid benoemd om een huis Smart te maken (bijvoorbeeld het automatisch bedienen van de verwarming, verlichting en gordijnen). Maar ook digitale reminders om te zorgen dat mensen tijdig hun medicatie innemen kunnen het zelfstandig blijven wonen vergemakkelijken.

Centraal bij dit alles staat dat we oog hebben en houden voor de eigen regie van de cliënt. Het gesprek aangaan over wat men wil, wat men kan en wat men belangrijk vindt in het leven.

Wij kijken terug op een mooie interactieve kick-off van onze proeftuinen. Dank aan iedereen die aanwezig was voor de waardevolle uitwisseling van gedachten en ideeën! Want ‘van zorgen’ voor ‘naar zorgen’ dat, dat kunnen wij alleen maar samen!

Terug naar overzicht

Deel dit item