Succesvolle samenwerking door DementieNetwerk

20 jun 2018

Het is niet altijd duidelijk welke zorgverleners betrokken zijn bij de zorg rondom iemand met dementie. Doordat Ontmoetingscentrum Glanerbrug van Liberein samen met zorgprofessionals van andere zorgorganisaties is gestart met het DementieNet programma, wordt in Glanerbrug nu juist goed samengewerkt tussen al deze zorgverleners. De persoon met dementie en zijn/haar mantelzorger hebben hier veel profijt van. De samenwerking is zo succesvol dat Liberein en Dementie Twente op 14 juni ook een bijeenkomst hebben georganiseerd om te starten met het DementieNetwerk in Enschede Centrum.

DementieNet Enschede Centrum
Van praktijkondersteuners en huisartsen tot casemanagers, wijkverpleegkundigen en paramedici. Diverse disciplines van verschillende zorgorganisaties waren hierbij aanwezig. Ze werden geïnformeerd over het DementieNet, wat het oplevert en welke tijdsinvestering het vraagt. Het enthousiasme na afloop was dusdanig groot dat met elkaar is afgesproken dat er voldoende draagvlak is om te starten met DementieNet Enschede Centrum. Om ook dit netwerk tot een succes te brengen, is het belang van onderlinge samenwerking extra benadrukt tijdens de bijeenkomst. Om de samenwerking te bevorderen, is dan ook afgesproken dat twee professionals van verschillende zorgorganisaties de rol van netwerktrekker op zich zullen nemen. Eén daarvan is Hilde van der Molen (groepsbegeleider Ontmoetingscentrum de Binnenstad van Liberein). Voor de andere rol van netwerktrekker hebben zich tijdens de bijeenkomst al meerdere professionals van diverse zorgorganisaties gemeld. Hierover volgen gesprekken en wordt binnenkort een besluit genomen.

We hebben er alle vertrouwen in dat dit nieuwe netwerk wederom een succes in samenwerking gaat worden en dat het de kwaliteit van zorg aan mensen met dementie bevordert.

Over DementieNet
DementieNet is een initiatief van het Radboudumc Alzheimer Centrum en heeft als doel om zorgprofessionals met elkaar te verbinden en zo de dementielast voor alle betrokkenen te verlichten. Dat gebeurt door de zorg te organiseren in een lokaal netwerk rondom iemand met dementie. Betrokken zorgverleners, van verschillende organisaties, overleggen met elkaar en stemmen de zorg perfect af op de behoeften van de persoon met dementie en diens naasten. Dankzij deze persoonlijke aanpak kan iemand met dementie langer thuis wonen en krijgt men meer grip op dementie. Klik hier voor meer informatie.

DementieNet in de praktijk
Met een concreet voorbeeld legt Karin Koers (groepsbegeleider Ontmoetingscentrum Glanerbrug) de toegevoegde waarde van het DementieNet uit: “Onlangs was een bezoeker erg onrustig. Meneer ging vaak naar het toilet. Dankzij ons DementieNetwerk kon dat gerapporteerd worden in het huisartsensysteem. Het zorgde ervoor dat de praktijkondersteuner huisarts (POH) thuis een kijkje ging nemen. Er werd een blaasontsteking geconstateerd en daarom kon dezelfde dag nog een antibioticakuur voorgeschreven worden.”, aldus Karin Koers.

Terug naar overzicht

Deel dit item