Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zoals die binnen Liberein worden gehanteerd bestaan uit een Algemene module en aanvullende bijzondere module(s) en zijn van toepassing op de zorgovereenkomst die wij met u / de cliënt hebben gesloten . De Algemene module is altijd op de zorgovereenkomst van toepassing, ongeacht de soort zorg die u ontvangt. Een bijzondere module is, naast de Algemene module, van toepassing in het geval u een specifieke soort zorg ontvangt.

De actuele algemene voorwaarden vindt u hieronder: