Complimenten en klachten

Uw mening is belangrijk voor ons. We horen hierdoor wat goed gaat en wat beter kan.
U kunt uw mening over de zorg direct doorgeven aan uw zorgverlener, diens leidinggevende of de betreffende afdeling. Dat geldt voor complimenten en voor klachten.

 

Klachtenfunctionaris

Vindt u deze directe benadering te lastig? Bent u niet tevreden over de manier waarop een klacht wordt behandeld of komt u er samen niet uit? Dan kunt u altijd de hulp van de klachtenfunctionaris inroepen.
Liberein beschikt over 2 klachtenfunctionarissen. Voor locatie Bruggerbosch is dit mevrouw Heerink. Voor de overige locaties, appartementen en thuiszorg is de klachtenfunctionaris mevrouw Hoomans.

U kunt een brief sturen aan Liberein t.a.v. de klachtenfunctionaris

  • locatie Bruggerbosch, t.a.v. de klachtenfunctionaris (mw. Heerink), Postbus 6130, 7503 GC Enschede.
    Of mailen naar: klachtenfunctionaris@bruggerbosch.nl of telefoon 053 – 482 66 88.
  • Voor overige locaties, appartementen en thuiszorg, t.a.v. de klachtenfunctionaris (mw. Hoomans), Postbus 5005, 7500 GA Enschede.
    Of mailen naar: klachtenfunctionaris@arienszorgpalet.nl of telefoon 053 – 482 66 88.

 

Externe geschillencommissie

Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u zich wenden tot de externe geschillencommissie.

Op de website https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/verpleging-verzorging-en-thuiszorg/ leest u meer informatie over de geschillencommissie en kunt u digitaal een klacht indienen.

 

BOPZ

Voor BOPZ-klachten maken wij gebruik van een regionale klachtencommissie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.