Complimenten en klachten

Uw mening is belangrijk voor ons. We horen hierdoor wat goed gaat en wat beter kan. U kunt uw mening over de zorg uiteraard direct doorgeven aan uw zorgverlener, diens leidinggevende of de betreffende afdeling. Dat geldt voor zowel complimenten en voor klachten.

Vindt u dit echter iets te lastig? Bent u niet tevreden over de manier waarop een klacht wordt behandeld? Of komt u er samen niet uit? Dan kunt u altijd de hulp van de klachtenfunctionaris inroepen.

Liberein beschikt over een interne en externe klachtenfunctionaris. Marijke Hoomans is de interne klachtenfunctionaris. Zij is werknemer bij Liberein en kent de organisatie goed. Vanuit die positie is zij goed in staat om samen met u de juiste contacten te leggen, advies te geven of te bemiddelen. Wilt u liever in gesprek met iemand die niet is verbonden aan de organisatie, dan kunt u contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris, Miranda Heerink.

 
In ons klachtenbeleid leest u alles over hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

 
Klik hier om contact op te nemen met de interne klachtenfunctionaris.

Voor contact met de externe klachtenfunctionaris verwijzen u naar ons klachtenbeleid.