Complimenten en klachten

Uw mening is belangrijk voor ons. We horen hierdoor wat goed gaat en wat beter kan. U kunt uw mening over de zorg direct doorgeven aan uw zorgverlener, diens leidinggevende of de betreffende afdeling. Dat geldt voor complimenten en voor klachten.

Vindt u deze directe benadering te lastig? Bent u niet tevreden over de manier waarop een klacht wordt behandeld of komt u er samen niet uit? Dan kunt u altijd de hulp van de klachtenfunctionaris inroepen.
Liberein beschikt over een interne en externe klachtenfunctionaris. Marijke Hoomans is de interne klachtenfunctionaris. Zij is werknemer bij Liberein en kent de organisatie goed. Vanuit die positie is zij goed in staat om samen met u de juiste contacten te leggen, advies te geven of te bemiddelen. Wilt u liever in gesprek met iemand die niet is verbonden aan de organisatie, dan kunt u contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris, Miranda Heerink.

 

Contactgegevens klachtenfunctionaris

Interne klachtenfunctionaris
Liberein, t.a.v. de interne klachtenfunctionaris
Postbus 5005, 7500 GA Enschede.
klachtenfunctionaris@liberein.nl of telefonisch 053 – 482 66 88.

Externe klachtenfunctionaris:
Liberein, t.a.v. de externe klachtenfunctionaris
Postbus 5005, 7500 GA Enschede.
klachtenfunctionarisextern@liberein.nl of telefonisch 053 – 482 66 88.

 

Geschillencommissie
U mag van ons verwachten dat wij klachten binnen een termijn van 6 weken afhandelen. Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u zich wenden tot de externe geschillencommissie. Op de website www.degeschillencommissie.nl leest u meer informatie over de geschillencommissie en kunt u digitaal een klacht indienen.

 

Regionale commissie voor BOPZ-klachten
Voor BOPZ-klachten maken wij gebruik van een regionale klachtencommissie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

 

Wilt u deze informatie printen of in één oogopslag zien? Klik hier voor onze factsheet.