Organen en commissies

Binnen Liberein zijn verschillende organen en commissies actief:

Raad van Toezicht
Raad van Bestuur
Ondernemingsraad
Ethische Commissie
Centrale Cliëntenraad en Familieraad
Vrienden van Liberein
Stichting Steunfonds Liberein