Centrale Cliëntenraad en Familieraad

Onze cliënten worden vertegenwoordigd door de Cliëntenraad. De raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur. Ze behartigt de belangen van de cliënten en houdt de kwaliteit van de zorg en dienstverlening goed in de gaten. De raad is dan ook van grote waarde voor onze organisatie. Zij is een spreekbuis voor de cliënten en onderhoud nauw contact met zowel cliënten, hun naasten als ook met het management van de locaties.

Liberein heeft een Centrale Cliëntenraad, een Familieraad en lokale cliëntenraden.

Wilt u in contact komen met de cliëntenraden of familieraad, neem dan contact op via ons algemene nummer: 053-482 66 88. U kunt ook een e-mail sturen naar:

cliëntenraadcentraal@liberein.nl of familieraad@liberein.nl.