Externe geschillencommissie

Liberein is via de brancheorganisatie Actiz aangesloten bij de geschillencommissie verpleging, verzorging en thuiszorg. De geschillencommissie kan klachten behandelen over:

  • Zorg die u gekregen heeft van een verpleeghuis, een verzorgingshuis of thuiszorg
  • De manier waarop de zorgaanbieder met u omging
  • Er is niet goed beoordeeld wat er met u aan de hand was
  • Het plan wat gemaakt is om u te behandelen was niet goed
  • De zorg na de behandeling was niet goed
  • Uw opname in of uw ontslag uit de zorgaanbieder was niet goed
  • De door de zorginstelling gegeven informatie was niet goed, of niet compleet
  • Uw eigendom (bijvoorbeeld uw bril) is kwijt of beschadigd geraakt door uw verblijf in de instelling

Op de website https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/verpleging-verzorging-en-thuiszorg/ leest u meer informatie over de geschillencommissie en kunt u digitaal een klacht indienen.

U kunt op deze website ook de vragenlijst downloaden en per post versturen aan:

Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag.