Ondernemingsraad

De medezeggenschap van medewerkers van Liberein is georganiseerd in een Ondernemingsraad. De raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur. Ze behartigt de belangen van de medewerkers en houdt het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen goed in de gaten. De raad draagt bij aan het goed functioneren van de organisatie. Zij is een spreekbuis voor de medewerkers en onderhoud nauw contact met zowel medewerkers als ook met het management van de locaties.

Liberein heeft één Ondernemingsraad waarin medewerkers vanuit alle geledingen en locaties van de organisatie zitting hebben.

Wilt u in contact komen met de Ondernemingsraad, neem dan contact op via ons algemene nummer:
053 – 482 66 88. U kunt ook een e-mail sturen naar: or@liberein.nl

Bekijk hier de video