Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op het functioneren van de Raad van Bestuur, het beleid en de algemene gang van zaken bij Liberein. We stellen de Raad van Toezicht graag aan u voor.

  • Mevrouw Saskia Capello
   Voorzitter Raad van Toezicht en lid van de remuneratiecommissie

 

  • De heer Anne van der Heyden
   Vicevoorzitter Raad van Toezicht, voorzitter remuneratiecommissie en lid auditcommissie en commissie Kwaliteit & Veiligheid

 

  • De heer Dick Mol
   Lid Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie

 

  • De heer Rob Hoogma
   Lid Raad van Toezicht en voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid

 

  • Mevrouw Máasja Verbraak
   Lid Raad van Toezicht

 

 • Mevrouw Annemarie Homans
  Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het bestuurssecretariaat: secretariaatrvb@liberein.nl