Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op het functioneren van de Raad van Bestuur, het beleid en de algemene gang van zaken bij Liberein. We stellen de Raad van Toezicht graag aan u voor.

Binnen de Raad van Toezicht hebben onlangs wat wisselingen plaatsgevonden. De heer Wickering heeft besloten om zijn zittingstermijn niet te verlengen en is zodoende afgetreden als voorzitter en lid van de RvT. Hiervoor in de plaats zijn twee nieuwe leden toegetreden tot de RvT; De heer A. van der Heyden en de heer R. Hoogma.

Mevrouw S.J.M. Capello is per heden doorgeschoven als voorzitter van de Raad van Toezicht.

We vullen deze pagina z.s.m aan met een foto van de twee nieuwe leden.


Mevrouw S.J.M. (Saskia) Capello (Voorzitter)

De heer D. (Dick) Mol
    
    De heer R.O. (Reinout) van Vliet