Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op het functioneren van de Raad van Bestuur, het beleid en de algemene gang van zaken bij Liberein. We stellen de Raad van Toezicht graag aan u voor.

Mevrouw Saskia Capello
Voorzitter Raad van Toezicht en lid van de remuneratiecommissie

De heer Anne van der Heyden
Vicevoorzitter Raad van Toezicht, voorzitter remuneratiecommissie en lid auditcommissie en commissie Kwaliteit & Veiligheid

De heer Dick Mol
Lid Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie

De heer Rob Hoogma
Lid Raad van Toezicht en voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid

Mevrouw Máasja Verbraak
Lid Raad van Toezicht

Mevrouw Annemarie Homans
Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het bestuurssecretariaat: secretariaatrvb@liberein.nl