Stichting Steunfonds Liberein

Doelstelling

Het doel van de stichting is het verlenen van steun aan Liberein bij het bouwen en in stand houden van kerkelijke ruimten en gebedsruimten.

 

Samenstelling

Stichting Steunfonds Liberein* kent een personele unie met Stichting Liberein. Het bestuur bestaat uit mevrouw Heidi Pot-Witbreuk.

 

Beleidsplan

Stichting Steunfonds Liberein vaart mee op het beleid van Stichting Liberein. Daar waar zich kansen voordoen die in lijn liggen met de doelstelling van Stichting Steunfonds worden deze aangegrepen. Zo is destijds bij de nieuwbouw van locatie Ariënshuis (Glanerbrug) een kapelruimte gerealiseerd die multifunctioneel te gebruiken is, zowel voor erediensten als ook voor andere activiteiten. Uniek is dat de kerkdiensten aldaar te volgen zijn voor familie en andere geïnteresseerden via de kerktelevisie. Jaarlijks financiert de stichting de huisvestingskosten van de kapel in locatie Ariënsstaete en helpt de stichting bij het organiseren van de kerkdiensten.

 

Verantwoording 2019

De stichting brengt haar financiële middelen bijeen door:

  • schenkingen;
  • donaties;
  • speciale acties;
  • etc.

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

In 2019 heeft de stichting bijgedragen aan de kapitaalslastenvergoeding, energiekosten, schoonmaak en de inrichting van de kapel van locatie Ariënsstaete.

De financiële verantwoording van de stichting is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Liberein. Deze jaarrekening kunt u vinden op de website www.jaarverslagenzorg.nl

 

Financiële verantwoording 2019

Opbrengsten Collectes en kerkdiensten

Vergoeding kapel

€9296,93

€1700,-

 

Kosten

 

 

Kapitaalslastenvergoeding kapel Ariënsstaete

Energiekosten kapel

Schoonmaak

Kaarsen en offerlichtjes

Bankkosten

 

€3000,-

€2000,-

€1500,-

€671,29

€70,88

Resultaat 2019   €3754,76

 

Contactgegevens

U kunt Stichting Steunfonds Liberein* op de volgende manier bereiken:

Stichting Steunfonds Liberein
t.a.v. secretariaat Raad van Bestuur
Boulevard 1945-505
7511 AD Enschede
053-4826688

Fiscaal nummer: 808840137

*statutaire naam: Stichting Steunfonds AriënsZorgpalet-Bruggerbosch