Stichting Steunfonds Liberein

Doelstellingen

Het doel van de stichting is het verlenen van steun aan Liberein bij het bouwen en in stand houden van kerkelijke ruimten en gebedsruimten.

 

Samenstelling

Stichting Steunfonds Liberein* kent een personele unie met Stichting Liberein. Het bestuur bestaat uit de heer Gramsbergen en de heer Westerterp.

 

Beleidsplan

Stichting Steunfonds Liberein vaart mee op het beleid van Stichting Liberein. Daar waar zich kansen voordoen die in lijn liggen met de doelstelling van Stichting Steunfonds worden deze aangegrepen. In 2013/2014 heeft dit erin geresulteerd, dat in de nieuwbouw Ariënshuis (Glanerbrug) een kapelruimte is gerealiseerd die multifunctioneel te gebruiken is, zowel voor erediensten als ook voor andere activiteiten. Uniek is dat de kerkdiensten aldaar te volgen zijn voor familie en andere geïnteresseerden via de kerktelevisie. De stichting financiert de huisvestingskosten van de kapel in locatie Ariënsstaete. Tevens heeft de stichting in 2014 (financieel) geholpen bij het organiseren van kerkdiensten.

 

Financiële verantwoording

De stichting brengt haar financiële middelen bijeen door:

  • schenkingen;
  • donaties;
  • speciale acties;
  • etc.

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De financiële verantwoording van de stichting is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Liberein. Deze jaarrekening kunt u vinden op de website www.jaarverslagenzorg.nl.

 

Contactgegevens

U kunt Stichting Steunfonds Liberein* op de volgende manier bereiken:

Stichting Steunfonds Liberein t.a.v. secretariaat Raad van Bestuur
Boulevard 1945-505
7511 AD Enschede
053-4826688

Fiscaal nummer ANBI: 808840137

*statutaire naam: Stichting Steunfonds AriënsZorgpalet-Bruggerbosch