Stichting Vrienden AriënsZorgpalet

Doelstellingen

Het doel van de stichting is het bevorderen van de leefbaarheid van cliënten, bewoners en medewerkers die deel uitmaken van de verpleeg- en zorgafdelingen van AriënsZorgpalet. Dit doet de stichting door het financieel ondersteunen van activiteiten die niet (geheel) uit de exploitatiemiddelen van AriënsZorgpalet kunnen worden bekostigd.

Enkele voorbeelden:

 • bijdrage aan de inrichting van de belevingstuin voor PG-cliënten;
 • aanschaffen van een duo-fiets;
 • de bouw en inrichting van een bezinningsruimte;
 • een bijdrage voor de aanschaf van twee nieuwe rolstoelbussen voor het vervoer van cliënten;
 • financiële ondersteuning van diverse sociale activiteiten voor cliënten, personeel en vrijwilligers.

Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan van stichting Vrienden AriënsZorgpalet.

Gerealiseerde activiteiten

 • financiering jeu de boules baan van Ariënshuis;
 • financiering terrasmeubilair van Florapark;
 • financiering vakantiedag voor verpleeghuiscliënten;
 • financiering en plaatsing kerstbomen diverse locaties;
 • financiering kerstconcerten voor cliënten;
 • financiering duofiets voor cliënten;
 • financiering opblaasbaar rolstoelkussen.

Financiële verantwoording

De stichting brengt haar financiële middelen bijeen door:

 • schenkingen;
 • donaties;
 • speciale acties;
 • etc.

Overeenkomstig de statuten van de stichting genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden.
Bekijk de jaarrekening van 2016.
Bekijk de jaarrekening van 2017.

Donateur  worden van Stichting Vrienden AriënsZorgpalet

De Stichting Vrienden van AriënsZorgpalet is overgegaan in de Stichting Vrienden van Liberein. Meer informatie en donateur worden vindt u: op www.vriendenvanliberein.nl.

Heeft u nog vragen over de Stichting Vrienden AriënsZorgpalet?

Neem contact op met het secretariaat Raad van Bestuur van Liberein via telefoonnummer: 053-4826688.

Postadres:
Stichting Vrienden van AriënsZorgpalet
t.a.v. Secretariaat Raad van Bestuur
Postbus 5005
7500 GA Enschede.

Fiscaal nummer ANBI: 803221654