Privacy

Uw privacy is belangrijk. Ook voor ons. Voor een goede zorgverlening is het nodig om enkele persoonlijke gegevens vast te leggen. Welke gegevens mogen worden vastgelegd en hoe daarmee wordt omgegaan, staat in het privacyreglement van Liberein.

De wet
Het privacyreglement van Liberein is gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet is er om persoonlijke gegevens te beschermen en om te voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt.

 

Privacy van onze cliënten

Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening en voor de financiering van deze zorgverlening worden vastgelegd. Er worden gegevens vastgelegd die de organisatie wettelijk verplicht is vast te leggen. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de zorgverlening, de administratieve en/of financiële afhandeling hebben toegang tot de gegevens. De gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegde personen of instanties er geen toegang toe hebben.

Vanzelfsprekend moeten alle medewerkers en vrijwilligers die tijdens hun werk bij Liberein informatie krijgen over persoonsgegevens hier vertrouwelijk mee omgaan. Zij hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken die onze cliënten betreffen.

Liberein verstrekt niet zomaar gegevens aan anderen. Alleen als het bijdraagt aan een goede zorgverlening, worden gegevens verstrekt aan andere hulpverleners. Liberein kan ook informatie over u opvragen om de juiste zorginzet te bepalen. Liberein is daarnaast verplicht om het Zorgkantoor en de Inspectie voor de Gezondheidszorg inzage te geven in cliëntdossiers, wanneer zij daar bij een controlebezoek om vragen. In alle overige gevallen moet vooraf uw schriftelijke toestemming worden gevraagd. Dat geldt ook voor het nemen en gebruiken van foto’s en video-opnamen.

Bewaartermijn en archivering
Cliëntgegevens worden digitaal of op papier bewaard gedurende de wettelijk geldende termijn van vijftien jaar, tenzij er redenen zijn om ze langer te bewaren. Na vijftien jaar worden ze vernietigd. Voor het dossier van een onvrijwillig opgenomen cliënt (in het kader van de wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, BOPZ) geldt een wettelijke bewaartermijn van vijf jaar na beëindiging van de opname.

Datalekken
Liberein heeft ook vastgelegd hoe er moet worden omgegaan met een datalek. Hiermee bedoelen we verlies of een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens die ernstig nadelige gevolgen kan hebben voor uw privacy. Als er sprake is van een datalek vindt er altijd onderzoek plaats en wordt melding gedaan bij het landelijke meldloket datalekken.

Wilt u bovenstaande informatie printen? Klik hier voor onze factsheet.

 

Privacy op onze website

Privacyverklaring
Via deze website kunt u d.m.v. diverse formulieren met ons in contact komen, solliciteren op een (vrijwillige) functie of zich inschrijven voor een product of dienst. In onze privacyverklaring verklaren wij dat de, door u, ingevulde gegevens alleen worden geregistreerd om met u in contact te komen. Drie maanden nadat u het formulier heeft ingevuld, verwijderen wij uw gegevens uit onze database. De volledige privacyverklaring vindt u hier.

Cookiebeleid
Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens een bezoek aan onze website op uw harde schijf worden geplaatst. In deze kleine bestandjes wordt informatie over uw voorkeuren opgeslagen, die bij een later bezoek aan de website kunnen worden geraadpleegd. Dankzij deze cookies hoeft u bij een later bezoek niet opnieuw dezelfde informatie in te voeren of bijvoorbeeld taalinstellingen te kiezen.

Op www.liberein.nl worden cookies van het bedrijf Google geplaatst. Deze cookies worden gebruikt voor Google Analytics, een dienst van Google waarmee wij kunnen meten hoe u onze website gebruikt. Deze kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren en om rapportages over het gebruik van onze website te maken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij daartoe wettelijk verplicht is. De informatie wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Raadpleeg ook de Google Privacy Policies.

In ons cookiebeleid vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op onze website, hoe u deze kunt verwijderen en hoe u een eerder gegeven toestemming kunt intrekken.

Meer informatie
Wilt u meer weten over privacy of datalekken, neemt u dan gerust contact met ons op:

Liberein

Boulevard 1945 – 505

7511 AD Enschede

Tel: 053 – 482 66 88

E: info@liberein.nl

 

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

Sylvia Meinders

Tel: 053 – 482 66 88

E: privacy@liberein.nl