Contactformulier klachtenfunctionaris

Contactformulier klachtenfunctionaris

  • Uw contactgegevens

  • Naam cliënt*
  • Woonlocatie cliënt*
  • Naam indiener klacht*
  • uw telefoonnummer (niet verplicht)
  • uw e-mailadres*
  • Bent u eerste contactpersoon?*
  • Naam van uw contactpersoon binnen Liberein*
  • Met wie heeft u de klacht binnen Liberein al besproken?*
  • Omschrijf hieronder in het kort de klacht