Samen tegen agressie in de zorg

Bij Liberein doen we een belofte. We bieden heel goede zorg, maar doen bovenal ons uiterste best voor echte aandacht en liefde. Van liefde wordt iedereen blij. De mensen die het geven. En de mensen die het ontvangen.

Wederzijds respect en een veilige omgeving voor onze cliënten, bezoekers en medewerkers staat voor  Liberein daarbij voorop. Alleen in een veilig werkklimaat kunnen onze medewerkers de benodigde zorg op de juiste manier verlenen aan onze cliënten.

In diverse documenten staat beschreven welke eisen Liberein stelt aan het gedrag van medewerkers en vrijwilligers en hoe zij moeten handelen wanneer zij in aanraking komen met agressie. Daarnaast staat in de huisregels van de verschillende locaties beschreven wat wij verwachten van onze cliënten, hun naasten en andere bezoekers.

Wij hebben begrip voor emoties als angst, zorgen, verdriet en onbegrip. Maar vormen van agressie (verbaal, fysiek, psychisch) of onheuse bejegening jegens een medewerker van Liberein zijn te allen tijde onacceptabel.

Wanneer er sprake is van agressie of onheuse bejegening jegens een medewerker van Liberein door een cliënt, dan kijken wij altijd welke reden schuil kan gaan achter het gedrag van de cliënt. Dergelijk ongewenst gedrag kán immers voortkomen vanuit een bepaald ziektebeeld, bijv. dementie. Wanneer dat laatste het geval is, wordt dit besproken binnen het team. Zo nodig wordt dan samen met andere disciplines gekeken wat er gedaan kan worden om het welzijn van de cliënt te bevorderen en daarmee een zo veilig en prettig mogelijk werkklimaat voor onze medewerkers te creëren.

#SamenTegenAgressieInDeZorg
Weten wat jij kunt doen?

3 op de 4 zorgmedewerkers krijgt weleens te maken met agressie tijdens het werk. De impact daarvan kan enorm zijn. Luister hier naar de indrukwekkende verhalen van zorgmedewerkers en ontdek wat jij kunt doen om agressie te voorkomen.