Onderzoek & advies

Geheugenklachten leiden vaak tot bezorgdheid. Liberein kan met een onderzoek vaststellen of er inderdaad sprake is van dementie. Dit gebeurt door het psychogeriatrisch onderzoek team (PGOT). Op basis van het onderzoek ontvangt u een advies over de best passende zorg.

Het PGOT bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde een psycholoog en een maatschappelijk werkende. Zij doen apart onderzoek naar de oorzaak en aard van de geheugenproblemen. Het totale onderzoek duurt één dagdeel.

Na het onderzoek ontvangt u een uitnodiging voor een uitslaggesprek. De arts bespreekt de resultaten met u. Natuurlijk mag uw partner of een familielid hierbij aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek krijgt u ook een advies over passende zorg, zoals medicatie, thuiszorg, deelname aan dagbehandeling of opname in een zorgcentrum. Ook de verwijzer, zoals uw huisarts, wordt geïnformeerd over de uitkomst.

Iedereen die zich zorgen maakt over geheugenklachten en merkt dat deze klachten het dagelijks leven (gaan) belemmeren, komt in aanmerking voor een psychogeriatrisch onderzoek. De huisarts kan u verwijzen.

Stel uw vraag per e-mail of bel ons: (053) 482 66 88.

Bekijk voor meer informatie ook onze brochure ‘Onderzoek naar dementie’.