Zorg

Als u bij ons woont, kunt u vertrouwen op onze goede zorg. Dat is meer dan alleen medische zorg, we hebben ook aandacht voor uw welzijn. U bent vaak voor langere tijd bij ons, dus willen we u leren kennen. Alleen dan kunnen we de zorg bieden die ú prettig vindt en ervoor zorgen dat u het fijn bij ons heeft. Naast verzorging en verpleging voor bewoners, bieden we speciale zorg zoals dementiezorg, revalidatiezorg en crisiszorg.

Indicatie
Om deze zorg te kunnen ontvangen heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (www.ciz.nl).

Eigen bijdrage
Afhankelijk van uw indicatie, moet u soms een deel van de kosten zelf betalen. Dit noemen we de eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage wordt bepaald door een aantal zaken, zoals uw inkomen en eigen vermogen. Het CAK bepaalt deze eigen bijdrage. Op de website www.hetcak.nl kunt u hier meer over lezen.

Meer informatie
Voor al uw vragen, informatie of advies kunt u contact opnemen met onze afdeling Cliëntadvies. U kunt bellen naar 053 – 482 66 88.

Cliëntondersteuning
Heeft u recht op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij kan u of uw naaste ondersteunen, met informatie en advies. Een cliëntondersteuner kan u helpen met bijvoorbeeld:
– informatie en advies over de verschillende mogelijkheden voor zorg bij u in de buurt;
– het kiezen bij een zorgaanbieder die bij uw situatie past;
– het opstellen, evalueren of bijstellen van uw persoonlijke zorgplan;
– bemiddelen tussen u en uw zorgaanbieder wanneer u een andere invulling van uw zorgvraag wenst en/of er samen met uw zorgaanbieder niet uit komt.
De cliëntondersteuner is onafhankelijk en er is altijd iemand bij u in de buurt. Meer informatie en de gecontracteerde cliëntondersteuners bij u in de regio vindt u op de website van Menzis Zorgkantoor.

Cliëntvertrouwenspersoon
Heeft u te maken met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname? Dan heeft u recht op ondersteuning  van een cliëntvertrouwenspersoon. Deze ondersteuning is gratis voor u. De cliëntenvertrouwenspersoon kan u of uw vertegenwoordiger advies en bijstand verlenen in aangelegenheden die samenhangen met

  • het verlenen van onvrijwillige zorg aan u of uw naaste;
  • uw opname of het verblijf in een instelling;
  • het doorlopen van een klachtenprocedure.

Meer informatie en de gecontracteerde cliëntvertrouwenspersonen bij u in de regio vindt u op de website van Menzis Zorgkantoor.