Zorg

Als u bij ons woont, kunt u vertrouwen op onze goede zorg. Dat is meer dan alleen medische zorg, we hebben ook aandacht voor uw welzijn. U bent vaak voor langere tijd bij ons, dus willen we u leren kennen. Alleen dan kunnen we de zorg bieden die ú prettig vindt en ervoor zorgen dat u het fijn bij ons heeft. Naast verzorging en verpleging voor bewoners, bieden we speciale zorg zoals dementiezorg, revalidatiezorg en crisiszorg.

Indicatie
Om deze zorg te kunnen ontvangen heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (www.ciz.nl).

Eigen bijdrage
Afhankelijk van uw indicatie, moet u soms een deel van de kosten zelf betalen. Dit noemen we de eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage wordt bepaald door een aantal zaken, zoals uw inkomen en eigen vermogen. Het CAK bepaalt deze eigen bijdrage. Op de website www.hetcak.nl kunt u hier meer over lezen.

Meer informatie
Voor al uw vragen, informatie of advies kunt u contact opnemen met onze afdeling Cliëntadvies. U kunt bellen naar 053 – 482 66 88.

Cliëntondersteuning
Heeft u recht op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij kan u ow uw naaste ondersteunen, met informatie en advies. Een cliëntondersteuner kan u helpen met bijvoorbeeld:
– informatie en advies over de verschillende mogelijkheden voor zorg bij u in de buurt;
– het kiezen bij een zorgaanbieder die bij uw situatie past;
– het opstellen, evalueren of bijstellen van uw persoonlijke zorgplan;
– bemiddelen tussen u en uw zorgaanbieder wanneer u een andere invulling van uw zorgvraag wenst en/of er samen met uw zorgaanbieder niet uit komt.
De cliëntondersteuner is onafhankelijk en er is altijd iemand bij u in de buurt. Meer informatie en de gecontracteerde cliëntondersteuners bij u in de regio vindt u op de website van Menzis Zorgkantoor.

Zorg voor bewoners

Als u bewoner bent van een zorgcentrum, ontvangt u hier de medische zorg die u nodig heeft. Samen met u en uw naaste kijken we welke zorg bij u past en wat u prettig vindt.

Lees verder

Revalidatiezorg

Na een knie- of heupoperatie, een beroerte of bijvoorbeeld een valpartij met een botbreuk, kunt u revalidatie nodig hebben. Wij werken met een actieve methode van revalidatie, die speciaal op u is afgestemd en tot goede resultaten leidt.

Lees verder

Crisis of tijdelijke zorg

Als u acuut zorg nodig heeft en niet meer zelfstandig thuis kunt wonen, is er soms een tijdelijke oplossing nodig. Wij kunnen u deze bieden.

Lees verder

Mantelzorg

Uw mantelzorg hoeft niet te stoppen wanneer uw partner, ouder, familielid of bekende bij ons komt wonen. De verhuizing is vaak al ingrijpend genoeg. Mantelzorgers horen erbij en zijn welkom!

Lees verder

Geestelijke zorg

Als u tijdelijk of voor langere tijd niet meer thuis kunt wonen, is dat vaak een ingrijpende gebeurtenis. In verschillende locaties worden kerkdiensten en gespreksgroepen georganiseerd.

Lees verder

Dementie

Ook met dementie wilt u graag zoveel mogelijk het leven blijven leiden dat u prettig vindt. Liberein heeft veel kennis van gespecialiseerde dementiezorg en we weten goed hoe we met dementie moeten omgaan.

Lees verder

Privé: Tijdelijke opname

Er kan een moment komen dat u tijdelijk niet meer thuis kunt wonen. Bijvoorbeeld omdat uw mantelzorger met vakantie gaat, of om uw mantelzorger even te…

Lees verder