Crisis of tijdelijke zorg

Crisiszorg
Als u acuut zorg nodig heeft en niet meer zelfstandig thuis kunt wonen, is er soms een tijdelijke oplossing nodig. Woont u in de gemeente Enschede, Haaksbergen, Losser, Oldenzaal of Dinkelland? Dan kan uw huisarts of een medisch specialist u voor crisiszorg aanmelden bij het centraal coördinatiepunt, telefoonnummer 053-4876370. Het kan gaan om psychogeriatrische of lichamelijke zorg.

Tijdelijke opname
Er kan een moment komen dat u tijdelijk niet meer thuis kunt wonen. Bijvoorbeeld omdat uw mantelzorger met vakantie gaat of een andere reden om uw mantelzorger te kunnen ontlasten. U kunt dan logeren bij Liberein. Dit is een kortdurend verblijf en is mogelijk voor mensen die nog thuis wonen. (Logeren is mogelijk met en zonder Wlz-indicatie).
Wij bieden u de zorg die u normaal thuis ontvangt en er is altijd iemand in de buurt die u kan helpen.
Na een afgesproken periode, gaat u weer terug naar huis waar de mantelzorger de zorg weer overneemt.

Per situatie beoordelen wij of het mogelijk is om een logeerplek te bieden. Nieuwsgierig naar wat er kan in uw situatie?  Neemt u dan gerust op met Cliëntadvies, via tel: 0800 – 0139