Onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang)

Per 1 april 2020 geldt voor mensen met een psychogeriatrische aandoening de nieuwe Wet zorg en dwang. Deze wet regelt hun rechten als zij vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. Maar geldt ook voor mensen die nog thuis wonen.

Het kan namelijk soms noodzakelijk zijn om in het belang van de cliënt zorg te verlenen waar de cliënt en/of zijn/haar vertegenwoordiger het niet mee eens zijn en zich tegen verzetten. Als die zorg, na het verplicht doorlopen van het stappenplan, toch wordt gegeven, is er sprake van ‘onvrijwillige zorg’. In dat geval is de Wet zorg en dwang van toepassing.

Een belangrijk onderdeel van de Wet zorg en dwang is om te reflecteren en te leren bij het voorkomen, toepassen en mogelijk afbouwen van onvrijwillige zorg. Hoe gaat Liberein als organisatie om met vrijheid en veiligheid? Dat betekent dat we regelmatig kijken welke onvrijwillige zorg wordt ingezet binnen de organisatie, hoe deze wordt ingezet en of en hoe dat anders of beter kan. Dit doen we ieder half jaar door middel van deze drie stappen: Het verzamelen van gegevens voor de analyse, het reflecteren en leren op basis van die gegevens. Daarna kijken we samen naar wat verbeterd kan worden op basis van deze reflectie. De analyse over het tweede half jaar van 2021 vindt u hier.

In onderstaande folders vindt u uitgebreide informatie over deze nieuwe wet. Onderstaand vindt u ook informatie over de cliëntenvertrouwenspersoon. Haar kunt u benaderen indien u het niet eens met de onvrijwillig gegeven zorg.

Folders:

Wet zorg en dwang: folder voor vertegenwoordiger

Wet zorg en dwang: folder voor familie

Wet zorg en dwang: Ondersteuning van de cliëntenvertrouwenspersoon

Informatie cliëntenvertrouwenspersoon