Onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang)

Per 1 april 2020 geldt voor mensen met een psychogeriatrische aandoening de nieuwe Wet zorg en dwang. Deze wet regelt hun rechten als zij vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. Maar geldt ook voor mensen die nog thuis wonen.

Het kan namelijk soms noodzakelijk zijn om in het belang van de cliënt zorg te verlenen waar de cliënt en/of zijn/haar vertegenwoordiger het niet mee eens zijn en zich tegen verzetten. Als die zorg, na het verplicht doorlopen van het stappenplan, toch wordt gegeven, is er sprake van ‘onvrijwillige zorg’. In dat geval is de Wet zorg en dwang van toepassing.

In onderstaande folders vindt u uitgebreide informatie over deze nieuwe wet. Onderstaand vindt u ook informatie over de cliëntenvertrouwenspersoon. Haar kunt u benaderen indien u het niet eens met de onvrijwillig gegeven zorg.

Folders:

Wet zorg en dwang: folder voor vertegenwoordiger

Wet zorg en dwang: folder voor familie

Wet zorg en dwang: Ondersteuning van de cliëntenvertrouwenspersoon

Informatie cliëntenvertrouwenspersoon