a
Bestuurder Heidi Pot-Witbreuk vertelt

Bestuurder Heidi Pot-Witbreuk vertelt

De nieuwe koers
van Liberein.

De maatschappij verandert. En daarmee ook de zorg. We staan voor uitdagingen die ons allemaal aangaan. Uitdagingen die we samen kunnen aanpakken. Als ouderenzorg-organisatie hebben we daarin een belangrijke rol. Daarom slaan we bij Liberein een nieuwe koers in. Nieuwe plannen, in een figuurlijk nieuw jasje.

Misschien ben je wel bekend met de huidige uitdagingen in de zorg. Het aantal ouderen groeit en mensen worden ouder, maar er mogen geen verpleeghuisplekken worden bijgebouwd. Tegelijkertijd hebben we te maken met een krappe arbeidsmarkt. We zijn in Nederland genoodzaakt om onze zorg structureel anders in te richten. Hoe we dat bij Liberein doen? In onze meerjarenvisie vertelden we er al over: we gaan van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Dit betekent dat we onze cliënten zo veel mogelijk eigen regie willen geven. Thuis als het kan en zelf als het kan. Waar mogelijk digitaal en met behulp van een eigen netwerk. Natuurlijk blijven we als het nodig is zorg en ondersteuning bieden. Maar daarin gaan we uit van positieve gezondheid en kijken we proactief naar wat iemand wél kan.

Vorm geven aan de nieuwe visie

Deze nieuwe visie sloot niet meer aan op hoe we ons presenteerden. Onze slogan ‘Liefdevolle zorg. Basis voor geluk’ was niet meer passend en waar we voor wilden staan en gaan. Ook op dat gebied was het dus tijd voor verandering. Met een intern kernteam gingen we om tafel om antwoord te vinden op de vraag: wat moet er veranderen? En wat hebben we daarvoor nodig? Samen met creatief bureau Artica zijn we vervolgens een traject ingegaan om onze nieuwe visie letterlijk vorm te geven. Het resultaat: een nieuwe koers, met een nieuwe slogan en visuele stijl.

Artikel Heidi2

Het zit in ons allemaal

‘Het zit in je.’ Deze slogan zet aan tot beweging, maar het spreekt ook vertrouwen uit. Bij Liberein geloven we dat het in iedereen zit om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven of er juist alles aan te doen om de ander zo lang mogelijk zelfstandig te laten zijn. Of je het nu bekijkt vanuit de cliënt, medewerker, vrijwilliger of mantelzorger… we zijn ervan overtuigd dat elke doelgroep die nieuwe bril kan opzetten. Natuurlijk, vaste patronen doorbreken is altijd moeilijk. Ik ben me ervan bewust dat het aardig wat van ons allemaal vraagt. Maar kijk naar de mensheid: we zijn met z’n allen al duizenden jaren in staat om ons aan te passen aan nieuwe omstandigheden. We weten dat we het kunnen. We weten dat het in ons zit.

Waardevolle praktijkvoorbeelden

Als organisatie zijn we al volop bezig met de verandering. Zo ontwikkelen we in verschillende ‘proeftuinen’ een nieuwe vorm van wonen: VPT, oftewel Volledig Pakket Thuis. Hierbij huren ouderen een woonruimte bij ons en ondersteunen we ze om zo zelfredzaam mogelijk te blijven. Eigen regie van de cliënt staat hierbij voorop. We maken gebruik van het eigen netwerk van de cliënt en vrijwilligers, (digitale) hulpmiddelen en informele zorg. Voor zaken die de cliënt en het netwerk niet zelf kunnen zetten we onze professionals in. Het is mooi dat we zo een antwoord kunnen geven op de maatschappelijke uitdagingen. De proeftuin is bedoeld om van de praktijk te leren. Wat gaat er goed? En wat loopt er nog niet lekker of kan beter? Daarover gaan we in gesprek. We komen uit een zorgsysteem waarin we gewend waren om veel te verantwoorden. De nieuwe zorg is een heel andere werkwijze. Dat is wennen en het vraagt om ruimte en vertrouwen. Maar als Liberein geven we dat graag.

Samen voor de zorg van de toekomst

Woensdag lanceerden we onze nieuwe koers tijdens de nazomerborrel. Een mooi en feestelijk moment. Maar ook spannend, omdat het voor al onze medewerkers, cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers nieuw is. Het is nu zaak om de beweging ook daadwerkelijk in gang te zetten. Daarin hebben we allemaal een belangrijke rol. We vragen wat anders van cliënten, maar ook meer van familie, vrienden en buren. Samen geven we vorm aan de zorg van de toekomst. Ik heb er alle vertrouwen in dat we het met elkaar kunnen oppakken. En ik ben er zelfs van overtuigd dat het er alleen maar leuker op wordt. Voor ons allemaal.