a
Dementiezorg

Dementiezorg

Het zit in onze
specialisten.

Ook wanneer u te maken krijgt met een vorm van dementie wilt u graag zoveel mogelijk het leven blijven leiden dat u prettig vindt. Liberein heeft veel kennis van gespecialiseerde dementiezorg en we weten goed hoe we met dementie moeten omgaan.

Impact van dementie.

We begrijpen welke impact dementie kan hebben op u én uw omgeving. Daarom helpen we u en uw mantelzorgers hierbij. Zo bieden we thuiszorg en kunt u terecht bij onze dagbesteding, zoals bijvoorbeeld onze ontmoetingscentra. Het uitgangspunt is dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Ook kan zorgtechnologie een bijdrage leveren aan uw zelfstandigheid. Als thuis wonen niet meer gaat, kunt u bij ons komen wonen. Dat kan op onze locaties De Eschpoort, Ariënshuis, Bruggerbosch, Ariënsstaete en Klaaskateplein De Marke. Hiervoor is een indicatie nodig. Uw naasten en eventuele vrijwilligers kunnen u blijven ondersteunen waar nodig als u bij ons komt wonen.

Onze medewerkers benaderen u op verschillende manieren, afhankelijk van de mate en aard van uw dementie. Dit varieert van meegaan in uw leefwereld en het ophalen van herinneringen tot het contact maken via de zintuigen als praten niet meer gaat (snoezelen) of passieve belevingsgerichte zorg (PDL) als u zichzelf niet meer kunt redden.

Dementie3

Wij zorgen voor een veilige omgeving en voor structuur in het dagelijks leven. Denk aan gezamenlijk eten en koffiedrinken, spelletjes doen, wandelen en het (voor)lezen van de krant. De activiteiten worden aangepast aan persoonlijke interesses en behoeftes. De activiteiten houden de vaardigheden op peil en bieden ontspanning. Er zijn verschillende mogelijkheden in onze locaties. We vertellen u graag meer over de diverse mogelijkheden bij de verschillende zorgzwaartepakketten (sector verzorging en verpleging) op een psychogeriatrische grondslag. Neem hiervoor contact op met onze cliëntadviseurs via 053 482 66 88.

U kunt via het CIZ een aanvraag indienen voor verblijf in een van onze locatie’s.