a
Logopedie

Logopedie

Het zit in onze specialisten.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat u zich goed kunt verwoorden, en dat uw omgeving altijd begrijpt wat u bedoelt. Datzelfde geldt voor veilig kunnen eten en drinken. Maar wat als deze vanzelfsprekende handelingen problemen geven? Dan kunnen de logopedisten van Liberein de behandeling bieden die nodig is. Met hun specialistische kennis helpen ze de kwaliteit van leven optimaal te houden.

Wat is logopedie?

Logopedie richt zich op een breed spectrum aan stoornissen en klachten. Denk hierbij aan spraak- en stemstoornissen, taalstoornissen als woordvindproblemen en slechthorendheid, maar ook aangezichtsverlamming, slikproblemen of hoesten bij eten of drinken. Deze klachten kunnen verschillende oorzaken hebben zoals Parkinson, CVA, dementie, MS, ALS, COPD, oncologische problematiek en algehele conditionele achteruitgang.

Onze specialisten bieden hulp

Bij Liberein hebben we uitgebreide kennis en ervaring in de logopedische zorg voor volwassenen en ouderen. Hierbij zijn we gespecialiseerd in o.a. onderzoek en behandeling bij Parkinson, afasie, dementie, slikproblemen en mime-therapie bij aangezichtsverlamming.

Naar de logopedist van Liberein

Niet alleen cliënten die zorg ontvangen of een woning huren bij Liberein kunnen bij ons terecht voor logopedie. Ook mensen uit de wijk zijn uiteraard van harte welkom. U kunt hiervoor terecht bij de volgende locaties: Ariënsstaete, de Eschpoort, Klaaskateplein, Ariënshuis Glanerbrug, en Bruggerbosch. Bent u niet in staat om naar een van onze locaties te komen, dan bieden wij ook behandeling aan huis.

Hoe gaan we te werk?

Na uw aanmelding volgt een intakegesprek. Tijdens dit gesprek met u en eventueel uw partner of familielid wordt uw hulpvraag in kaart gebracht. Zo nodig volgt er aanvullend onderzoek en wordt er in samenspraak een behandelplan opgesteld afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Verwijzing

Voor logopedische behandeling heeft u een verwijzing van een arts nodig. In sommige gevallen kunt u echter zonder verwijzing bij ons terecht via Directe Toegankelijkheid Logopedie. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Bellen met onze planners

Voor vragen of het wijzigen/afzeggen van uw afspraak, kunt u contact opnemen met de planners, te bereiken via 053 – 482 64 44. De planners zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.00 – 17.00 uur.