a
Geestelijke zorg

Geestelijke zorg

Hulp bij verandering.

Als u tijdelijk of voor langere tijd niet meer thuis kunt wonen, is dat vaak een ingrijpende gebeurtenis. Er verandert veel in uw dagelijks leven en dat van de mensen om u heen. Dit roept allerlei gevoelens op. Onze geestelijk verzorgers bieden graag een luisterend oor, kunnen u bijstaan en begeleiden. Aansluitend bij uw levensverhaal, gaat u samen op zoek naar wat van waarde is in uw leven en wat u houvast geeft. Door dat te ondersteunen, en opnieuw in te zetten, wordt de kwaliteit van uw leven vergroot en komt de beleving van zin terug. De contacten zijn vertrouwelijk van aard. Geestelijke verzorging is er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, en is ook beschikbaar voor iedereen die bij ons verblijft. Dus ook als u revalideert in Klaaskateplein De Brink.

In verschillende locaties worden kerkdiensten en gespreksgroepen georganiseerd. Ook kunt u het stiltecentrum of de kapel bezoeken in de locaties Bruggerbosch, De Eschpoort, Ariënshuis en Ariënsstaete.