a
Medische vakgroep

Medische vakgroep

Kwaliteit van leven.

Liberein kent net als andere ouderenzorgorganisaties een medische vakgroep. Deze vakgroep, bestaand uit Specialisten Ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, physician assistants en basisartsen, draagt zorg voor medische zorg aan cliënten die verblijven in de verpleeghuizen van Liberein.

De medische vakgroep biedt uitgebreide begeleiding en behandeling voor vaak complexe gezondheidsproblemen. Voorbeelden daarvan zijn: een verminderde conditie, verminderde mobiliteit (bijvoorbeeld na een beroerte of door de ziekte van Parkinson), maar ook dementie. Er wordt daarbij niet alleen gekeken naar de medische aandoeningen van een cliënt. Er wordt ook onderzocht wat de impact van deze medische aandoeningen is op het dagelijks leven van de cliënt. Door de nadruk te leggen op wat de cliënt nog wél kan, wordt gestreefd naar behoud of verbetering van de levenskwaliteit.

Specialist ouderengeneeskunde

Een Specialist Ouderengeneeskunde (SO) is een arts die gespecialiseerd is in de zorg voor ouderen en chronisch zieken. Bij Liberein heeft de Specialist Ouderengeneeskunde vooral een superviserende, ofwel een begeleidende functie voor de zogenaamde “regiebehandelaren”. In de dagelijkse praktijk betekent dit, dat de regiebehandelaar in direct contact staat met de cliënt en dat de SO alleen in uitzonderlijke situaties contact heeft met cliënten.

Regiebehandelaren

De regiebehandelaren zijn allemaal professionals met, net zoals de SO, expertise op het gebied van de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Zij kunnen verschillende achtergronden hebben:

  • Verpleegkundig Specialist (VS): een verpleegkundige met een aanvullende, academische masteropleiding, waarin hij/zij geleerd heeft om zelfstandig beslissingen te nemen en medische taken en handelingen uit te voeren;
  • Physician Assistant (PA): een zorgverlener met een verpleegkundige of paramedische achtergrond, die na een academische (medische) masteropleiding in staat is zelfstandig medische taken en handelingen uit te voeren;
  • Basisarts: iemand die de opleiding geneeskunde heeft afgerond.
  • Arts in opleiding tot specialist (AIOS): een arts die in opleiding is tot Specialist Ouderengeneeskunde.

Ondanks de verschillende achtergronden hebben alle regiebehandelaren dezelfde verantwoordelijkheid, namelijk het coördineren van de medische zorg op de verpleegafdeling. De regiebehandelaar werkt daarbij nauw samen met de SO en heeft zelfstandige behandelbevoegdheid. Afhankelijk van de ervaring en expertise wordt individueel gekeken wat een regiebehandelaar zelf mag doen en waar hij of zij supervisie van de Specialist ouderengeneeskunde bij moet inroepen. Bij complexe gevallen kan de regiebehandelaar altijd ruggespraak houden met SO.

Coördinerende rol van de regiebehandelaar

In nauwe samenwerking met cliënten en hun naasten wordt gestreefd naar de meest geschikte behandeling en zorg. Daarbij is veel aandacht voor de persoonlijke kwaliteit van leven op korte, maar ook lange termijn.

Afhankelijk van de individuele behoeften van de cliënt wordt samengewerkt met verschillende paramedici (o.a. fysiotherapeut, ergotherapeut, etc.), ieder met hun eigen expertise in het ondersteunen en behandelen van cliënten. Binnen de multidisciplinaire overleggen heeft de regiebehandelaar de rol om de zorg en behandeling van de cliënten te coördineren.