a
Ergotherapie

Ergotherapie

Het zit in
jouw routine.

Ieder mens wil zelfstandig zijn, of op z’n minst de dagelijkse activiteiten kunnen doen. Maar soms lukt dat gewoon niet meer, bijvoorbeeld door een ongeval, ziekte of ouderdom. Of u ervaart problemen in de uitvoer van huishoudelijke activiteiten doordat u pijn in uw gewrichten heeft, of u redt het niet om de boodschappen te halen, omdat u de afstand niet meer kunt lopen of fietsen. In al deze gevallen helpen de ergotherapeuten van Liberein u met deze of andere wensen op het gebied van wonen, werken, zelfredzaamheid, huishouden en vrije tijd.

Ergotherapie afbeelding 2
Wat is ergotherapie?

Ergotherapie helpt bij het oplossen van problemen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Ofwel, als mensen als gevolg van ouderdom, ziekte of een ongeval problemen krijgen met dagelijkse activiteiten, dan helpen wij daarbij. Gewoon, om te zorgen dat al deze mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Naast het behandelen en begeleiden kent de ergotherapeut ook een adviserende rol. Ergotherapeutische hulpvragen kunnen liggen op het gebied van onder andere:

  • Wassen en aankleden
  • Huishoudelijke activiteiten
  • Moeite hebben met liggen, zitten en/of opstaan
  • Hobby’s
  • Verplaatsen binnens- en buitenshuis
  • Advies omtrent woningaanpassingen
  • Het begeleiden van aanvragen via de WMO/zorgverzekeraar
Ergotherapie afbeelding1
Voor wie is ergotherapie? 

Ergotherapie is er voor iedereen die moeite heeft met het uitvoeren van dagelijkse bezigheden. Door middel van observatie, behandeling, advies en coaching kan de ergotherapeut helpen de dagelijkse handelingen weer goed uit te voeren. Daarnaast is ergotherapie er ook voor de mantelzorger. Want soms is de zorg voor een partner gewoon te zwaar. De ergotherapeut kan dan helpen om de zorg te verlichten. Samen kijken we dan of de zorg anders uitgevoerd kan worden of dat er hulp moet komen voor een deel van het werk dat teveel of te moeilijk is. Woont u niet bij Liberein, maar woont u nog thuis? Geen probleem. Onze ergotherapeuten komen ook bij mensen thuis.

Onze ergotherapeuten staan voor u klaar.

De ergotherapeut is direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijzing van een arts nodig heeft voor een afspraak. Een verwijzing van de arts kan wel nodig zijn wanneer de ergotherapeut nog vragen heeft over een onderliggend ziektebeeld. Ergotherapie is voor 10 uur opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeringen en in enkele aanvullende verzekeringen zijn nog extra uren ergotherapie opgenomen. Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Bel met het secretariaat

Voor vragen of het wijzigen/afzeggen van uw afspraak, kunt u contact opnemen met het secretariaat, te bereiken via 053 – 482 64 44. Het secretariaat is iedere werkdag bereikbaar van 8.00 – 17.00 uur.

Afspraak afzeggen.

Als een afspraak niet door kan gaan, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan het secretariaat/de behandelaar door te geven. Een niet of te laat afgebelde afspraak wordt in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor eigen rekening en bedragen € 25,- voor een behandeling in één van onze praktijklocaties en € 30,- voor een behandeling aan huis.Bij ziekte of een calamiteit kan op de dag zelf ’s morgens tussen 8.00 - 9.00 uur gebeld worden. Deze afspraak wordt dan niet in rekening gebracht.

Verwijzing.

Bent u een huisarts of andere verwijzer en wilt u uw patiënt/cliënt verwijzen naar een van onze behandelaren? Wij geven de voorkeur aan verwijzing via ZorgDomein. Zo houden wij het voor alle betrokkenen eenvoudig en efficiënt.