a
Wijkverpleging

Wijkverpleging

Het zit in waar je woont.

Er kan een moment komen dat u wijkverpleging nodig heeft. Bijvoorbeeld na een operatie, wegens een functiebeperking, ziekte, dementie of vanwege gevolgen van ouderdom. De wijkverpleging van Liberein gaat in dat geval samen met u kijken wat er nodig is om de zorg en ondersteuning zo passend mogelijk in te richten. Dat doen wij in samenwerking met u én uw eigen netwerk.

Thuiszorg foto 1
Van zorgen voor naar zorgen dat in uw eigen vertrouwde omgeving.

Liberein richt zich op toekomstbestendige zorg, waarbij eigen regie en zelfredzaamheid in uw eigen vertrouwde omgeving voorop staan. Hierbij maken wij gebruik van (technologische) hulpmiddelen, domotica, voorliggende voorzieningen *), WMO en eigen netwerk.

Onze zorg is maatwerk en wordt afgestemd op uw persoonlijke zorgbehoefte en de noodzaak hiervan. Hierbij kunt u denken aan:
 • Ondersteuning bij uw dagelijks verzorging zoals wassen en kleden;
 • Inzet van (technologische) hulpmiddelen en het aanleren van vaardigheden om zo zelfredzaam mogelijk te zijn;
 • Beperken van gezondheidsrisico’s door middel van voorlichting en preventie;
 • Begeleiding bij de gevolgen van een lichamelijke aandoening;
 • Herstelzorg na bijv. een operatie wanneer uw eigen netwerk niet toereikend genoeg is;
 • Verzorgen van complexe wonden (via Zorgschakel Enschede), bediening van morfinepompen, sondevoeding, drain en andere complexe zorg;
 • Verpleging en begeleiding bij dementie met inzet van een casemanager dementie;
 • Nachtzorg (via Zorgschakel Enschede);
 • Bieden van zorg en procesbegeleiding bij een palliatieve zorgvraag zoals COPD, hartfalen of andere progressieve aandoeningen. En het bieden van specifieke zorg en begeleiding in de laatste levensfase.
Wijkverpleging 2
Langer thuis blijven wonen.

Liberein heeft meerdere wijkteams in het gebied rondom de huizen van Liberein. De teams zijn deskundig en betrokken met hart voor de zorg. Liberein is een leer/werk organisatie die zich blijft ontwikkelen en plek biedt aan leerlingen en stagiaires.

Parkinson afbeelding 2
Wat biedt Liberein u nog meer?
 • Tegen een vergoeding kunt u gebruikmaken van onze Plus+diensten, met ook personenalarmering.
 • Voor behandelingen, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie of diëtetiek kunt u terecht op onze locaties. Soms is ook behandeling aan huis mogelijk.
 • Heeft u tijdelijke opvang nodig? We denken graag met u mee. Neem contact op met cliëntadvies op telefoonnummer 053 482 66 88.