a
Stichting Vrienden van Liberein

Stichting Vrienden van Liberein

Nieuwe Biljarttafel voor locatie Ariënshuis

De bewoners en bezoekers van locatie Ariënshuis maken volop gebruik van de nieuwe biljarttafel. De biljarttafel is geschonken door de Stichting Vrienden van Liberein.

Over de Stichting Vrienden van Liberein

Deze stichting zet zich in om wensen van cliënten mogelijk te maken. Wensen die zorgen voor een glimlach. De wensen worden mogelijk gemaakt door donaties. Wilt u donateur worden? Of meer weten over de Stichting Vrienden van Liberein? www.liberein.nl/vriendenvan